Skip to Content

STV skolstipendier hösten 2015

STV lediganslår skolstipendier att sökas hösten 2015. Sista ansökningsdatumet är onsdag 30 september 2015. Närmare info hittas på www.stvif.fi. Sök under Skolstipendier - Ansökan på nätet.

STV vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp. De värdesätter samarbete mellan olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier samt med världen utanför den egna organisationen.

Ny film: "I tranmarker"

Vid boet

Filmen "I Tranmarker" med tillhörande webbuppgifter hittas här: https://youtu.be/s9HPfdZhr9k.
Filmen är 22 minuter lång och är tänkt som stöd för undervisningen i omgivningslära.

Det är också möjligt att beställa filmen på skiva till självkostnadspris.
Uppgifter som hör till filmen hittas även på:
http://www.edu.raseborg.fi/osterby-material/Delar/Tranans_ar/myren.html

Filmen är producerad tack vare understöd från Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.

Filmen får fritt användas.
Frågor? Kontakta resursperson Anna Karin Jern (akjern@raseborg.fi)

Efterlysning: mattelärare till Arbis i Helsingfors

Arbis söker lärare för Abikurs i lång matematik.

Är du intresserad av att hålla en kurs, 18 lektioner, i lång matematik för abiturienter? Tidpunkten är 11.1 -14.3, helst måndagar 16.30-18.00. Platsen är Helsingfors arbis, Dagmargatan 3.
Kontakta placeringsansvariga läraren Alexandra Ramsay, e-post alexandra.ramsay@arbis.hel.fi, tfn 040 172 37 36.

Välkommen till ett nytt läsår!

Endel har redan börjat skolan, andra har lov några dagar till.
Resurscentret kommer inom kort att informera om höstens händelser.

Sista minuten chans: Sommarakademi i kemi på svenska västkusten i augusti!

Sommarakademin hålls den 9-12.8. 2015 på svenska västkusten. Arrangör är Molekylverkstan Science Center i Stenungssund, Sverige. Det finns några platser kvar till kursen och erbjuds nu gymnasiestuderande i Finland intresserade av kemi.

Finns det intresserade, ombeds de att så snabbt som möjligt skicka in en motivering för sin plats på kursen och har då möjlighet att åka helt gratis (gäller både resor, uppehälle och kurs).

Kontaktuppgifter och mer information i bilagan!

FyKe-resursen

FyKe-resursen har fått ny design och finns tills vidare här.
http://www.edu.raseborg.fi/osterby-material/Delar/FyKe2/fykeresursen/exp...

Nordisk kurs om rymdsonden CanSat i Norge 31.8-3.9.2015

Esero Nordic ordnar en nordisk lärarkurs kring satellitmodulen CanSat. Kursen pågår i fyra dagar, 31.8-3.9.2015, på Andøya i Norge. Tjugo deltagare ryms med och anmälningsdeadline är 7.8.2015. Kursen är avgiftsfri och halva resekostnaden ersätts för de som fullföljer hela kursen. CanSat lösgörs från en raket eller ballong och svävar ner till marken i en fallskärm. Den innehåller mätinstrument, dator, kommunikationssystem etc och är i kontakt med en basstation under nerfarten.

Läs mer om kursen, anmälning och om CanSat på: https://narom.no/kursfull.php?aid=2&bid=145&kid=1212&aar=2015

Trevligt sommarlov!

WP_20150511_14_15_00_Pro (2).jpg

Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan önskar er en skön sommar med en bild från ett av vårens studiebesök till Åbo Akademi.

ABILABB 2015 i Åbo

Untitled.jpg

Datum för sommarens abilabbkurs är 3-7 augusti 2015.
På programmet laborationer, demonstration av mätutrustning och studiebesök. Främst kemi, men även fysik och på deltagarnas begäran matematik.

Max antal deltagare är 30 st. För 20 st kan vi erbjuda logi på vandrarhem i Åbo. Kursen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för resor och mat.

Arrangörer: Resurscentret och laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi.

Anmälning senast 8.5.2014 på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/6384/lomake.html

I bilagorna: info för lärare, info för elever.

Nyhetsbrev 17

Nyhetsbrev 17

Bästa läsare!

Jag är glad och stolt över att få presentera det första RC nyhetsbrevet för klasslärare! Vi tror att intresset för matematik, naturvetenskap och teknik föds i ett tidigt skede under skoltiden och vi vill arbeta för att stöda lärare i arbetet på olika sätt. RC har funnits som projekt sedan 2007, först med Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland och sedan med Åbo Akademi som projektägare. Administrationen (koordinator och verksamhetsledare) finns vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Åbo och verksamheten styrs av en styrgrupp. Arbetet på fältet sköts av RC:s resurspersoner som arbetar på deltid eller på timavtal i RC. Resurspersonerna är antingen lärare i grundskola eller gymnasium eller forskare och lärare vid universitet. Verksamheten finansieras av Åbo Akademi, STV, Svenska kulturfonden, UKM LUMA projektet, Brita Maria Renlunds stiftelse och flera andra mindre fonder och finansiärer.

Vår klasslärarverksamhet leds av Ann-Catherine Henriksson i Åbo och tillsammans med henne arbetar AnnaKarin Jern från Raseborg och Kerstin Sandén i Vasa i RC:s klasslärarteam. En närmare presentation av teamet får du läsa om längre fram i nyhetsbrevet.Våra viktigaste informationskanaler är vår hemsida skolresurs.fi, våra facebookgrupper och Dynamo e-postlistan för klasslärare. Vi önskar också ha en personlig kontakt till fältet så ni får gärna ta kontakt med oss angående önskemål om verksamhet och samarbete.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut