Skip to Content

Trevligt sommarlov!

WP_20150511_14_15_00_Pro (2).jpg

Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan önskar er en skön sommar med en bild från ett av vårens studiebesök till Åbo Akademi.

ABILABB 2015 i Åbo

Untitled.jpg

Datum för sommarens abilabbkurs är 3-7 augusti 2015.
På programmet laborationer, demonstration av mätutrustning och studiebesök. Främst kemi, men även fysik och på deltagarnas begäran matematik.

Max antal deltagare är 30 st. För 20 st kan vi erbjuda logi på vandrarhem i Åbo. Kursen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för resor och mat.

Arrangörer: Resurscentret och laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi.

Anmälning senast 8.5.2014 på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/6384/lomake.html

I bilagorna: info för lärare, info för elever.

Nyhetsbrev 17

Nyhetsbrev 17

Bästa läsare!

Jag är glad och stolt över att få presentera det första RC nyhetsbrevet för klasslärare! Vi tror att intresset för matematik, naturvetenskap och teknik föds i ett tidigt skede under skoltiden och vi vill arbeta för att stöda lärare i arbetet på olika sätt. RC har funnits som projekt sedan 2007, först med Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland och sedan med Åbo Akademi som projektägare. Administrationen (koordinator och verksamhetsledare) finns vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Åbo och verksamheten styrs av en styrgrupp. Arbetet på fältet sköts av RC:s resurspersoner som arbetar på deltid eller på timavtal i RC. Resurspersonerna är antingen lärare i grundskola eller gymnasium eller forskare och lärare vid universitet. Verksamheten finansieras av Åbo Akademi, STV, Svenska kulturfonden, UKM LUMA projektet, Brita Maria Renlunds stiftelse och flera andra mindre fonder och finansiärer.

Vår klasslärarverksamhet leds av Ann-Catherine Henriksson i Åbo och tillsammans med henne arbetar AnnaKarin Jern från Raseborg och Kerstin Sandén i Vasa i RC:s klasslärarteam. En närmare presentation av teamet får du läsa om längre fram i nyhetsbrevet.Våra viktigaste informationskanaler är vår hemsida skolresurs.fi, våra facebookgrupper och Dynamo e-postlistan för klasslärare. Vi önskar också ha en personlig kontakt till fältet så ni får gärna ta kontakt med oss angående önskemål om verksamhet och samarbete.

Våga Inspirera Laborera! Sommarkurs för ämneslärare i biologi

filmning av pipettering flicka.JPG

RC och Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi ordnar en tvådagars sommarkurs för biologilärare den 3-4 juni i Åbo.

Kursen inleds med presentationer kring aktuell forskning inom molekylärbiologin och ekologin. Tanken är att ta upp nya rön som kan vara intressanta att känna till också ur ett lärarperspektiv. Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på praktiskt, hands-on arbete med laborationer och workshoppar inom genetik, fysiologi, ekologi och mikroskopering. Arbetsmomenten är anpassade beroende på om du önskar en gymnasie- eller högstadienivå. Huvudsyftet med labbarna är att det ska vara möjliga att utföra i skolmiljö, utan tillgång till senaste high-tech utrustning. Som kursledare fungerar lärare i biovetenskaper vid ÅA.

ÅA ordnar sommarskola i genetik 1-4.6

Biovetenskaperna vid Åbo Akademi ordnar en sommarskola om genetik för högstadie- och gymanasieelever i Åbo den 1-4.6.2015.

Nytt från LUMA: Undersökande arbetssätt

Läs om "Undersökande arbetssätt och öppna laborationer" och annat nytt på luma.fi!

Utomhuskonferensen "Mitt i naturen" i Noux den 1 - 2.10.2015

blasippor-jpg.jpg

Konferensen ”Mitt i naturen” fokuserar på utomhuspedagogik, där målet är att göra skogen och naturen mer bekant för dagens barn och unga. På konferensen uppmärksammas naturkunskap, ekologi, lek, inspiration, kreativitet och lärande i naturen samt fysisk aktivitet. Konferensen skall ge ledaren redskap för att förverkliga ett utomhuspedagogiskt arbetssätt i sitt daghem eller sin skola. Med de redskap som ledaren får från konferensen har du kunskap om hur undervisningen kan lyftas ut på gården och i skogen, vilket sedan ger ett mer praktiskt inlärningssätt för barnen.

Som arrangör fungerar Finlands Svenska Idrott. Mera information finns på sidan http://mittinaturen.fi/startsidan/

Ledigt jobb i kemi/matte i Borgå läsåret 2015-2016

Borgå gymnasium behöver en lärare i kemi/kort matematik för läsåret 2015-2016.

Kontakta rektor Monica Johansson 040-7488664.

Hemsida:
http://peda.net/veraja/porvoo/borgagymnasium

Vetenskapsdagarna i Åbo 7-8.5.

Untitled.jpg

Den 7-8 maj 2015 ordnar Åbo Akademi och Åbo universitet vetenskapsdagar i Åbo. I år är temat Slumpen – Sattuma – Chance.

Under två dagar fylls stan av vetenskap när forskare berättar, visar och låter dig själv prova hur man gör vetenskap. Det blir också öppet hus med fritt inträde på flera ställen, Science Slam-uppträdanden och andra upplevelser från vetenskapens värld.

Evenemangsplatserna är Åbos skolor, Hansatorget, Aboa Vetus & Ars Nova och Restaurang Skolan, utöver de platser som håller öppet hus med fritt inträde.

Program och tilläggsinformation: www.abo.fi/vetenskapsdagarna

#tieteenpaivatTKU #vetenskapsdagarnaABO

Välkommen med!

En leksak som kan röra sig - Erfarenheter från ett ämnesövergripande projektarbete som genomfördes av årskurs 5 och 6 i Pyttis Svenska Skola

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut