Skip to Content

SIC 2015

sic2015

Välkommen på SIC-seminatiet 2015!

Anmälan senast 31.1:

www.lyyti.in/SIC2015

Föreläsare:
- astronaut Christer Fuglesang
- rymdfysiker Patrik Norqvist
- hjärnforskare Minna Huotilainen med doktorand Andreas Helenius
- energiexperterna Lars-Peter Lindfors, Peter Lund, Petra Lundström, Nils-Olof Nylund och Rolf Rosenberg.

SIC, Seminariet om innovationer och 'c'reativitiet i naturvetenskaper och teknik, går av stapeln den 6-7 februari 2015 på högskolan Arcada i Helsingfors samtidigt som TekNatur-finalen. Huvudarrangörer är Svenska tekniska vetenskapsakademien, Tekniska föreningen i Finland och Utbildningsstyrelsen. Kom med och få idéer till din undervisning, insikter i att motivera dina elever och inspiration till att utveckla dina egna resurser. I form av workshoppar, föreläsningar och bredvidprogram erbjuds lärare i våra skolor program där temat denna gång beskrivs som Digitalt och Rymden.

Våga Inspirera Laborera! Sommarkurs för ämneslärare i biologi

filmning av pipettering flicka.JPG

RC och Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi ordnar en tvådagars sommarkurs för biologilärare den 3-4 juni i Åbo.

Kursen inleds med presentationer kring aktuell forskning inom molekylärbiologin och ekologin. Tanken är att ta upp nya rön som kan vara intressanta att känna till också ur ett lärarperspektiv. Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på praktiskt, hands-on arbete med laborationer och workshoppar inom genetik, fysiologi, ekologi och mikroskopering. Arbetsmomenten är anpassade beroende på om du önskar en gymnasie- eller högstadienivå. Huvudsyftet med labbarna är att det ska vara möjliga att utföra i skolmiljö, utan tillgång till senaste high-tech utrustning. Som kursledare fungerar lärare i biovetenskaper vid ÅA.

Nytt från LUMA: Kemmas nyhetsbrev 1/2015

Senaste nyhetsbrev från Kemian opetuksen keskus vid Helsingfors universitet: http://www.luma.fi/kemma/2102/kemman-uutiskirjeet

Fortbildning om läroplansreformen

index.jpg

Utbildningsstyrelsen ordnar i samarbete med Regionförvaltningsverket, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) och Vasa Övningsskola en serie på tre svenskspråkiga fortbildningstillfällen kring läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen.

Fortbildningen består av tre separata moduler. Samtliga moduler ordnas på tre orter. Två moduler under våren 2015 och den avslutande modulen hösten 2015. Därtill arrangerar CLL under hösten 2015 ytterligare en modul kring bedömning.

Mer information, datum och anmälan:

http://www.oph.fi/lp2016/stod_for_det_lokala_arbetet/fortbildningstillfa...

Se våra julkalenderfilmer med temat "forskningens värld"!

”Forskningens värld” består av en serie korta filmer (ca 5 min), där unga forskare från Åbo Akademi berättar om sitt arbete. De berättar varför de blev intresserade av sitt ämne, presenterar sin forskning, berättar vad de gör i praktiken och vilken betydelse forskningen har för vårt samhälle och vår framtid. Filmerna är främst riktade till gymnasieelever.
Tanken med filmerna är att höja intresset för naturvetenskaper genom att visa hur kunskaper i dessa ämnesområden har betydelse i olika typer av arbeten. De kan användas för studiehandledning för att visa vad man kan syssla med då man studerat naturvetenskaper eller teknik. Dessutom berör forskarna teori och olika teman som behandlas i skolan, så filmerna kan även användas t.ex. som inledning då ett nytt kapitel påbörjas.

Är du redo för programmering? Fortbildning med när- och distansstudier

Är du som klass-/ämneslärare nyfiken på vad programmering är och vad dess roll kan vara i din undervisning? Nu har du chansen att ta del av en praktiskt inriktad lärarfortbildning som går igenom dessa frågor och dessutom ger idéer och upplägg för hur du kan börja programmera med dina elever.
Målet är att du som deltagare ska få grundläggande färdigheter i programmering och lära dig "se" hur och var du kan dra nytta av programmering i olika ämnen. Tillsammans arbetar vi fram lämpliga lektionsplaner och aktiviteter som hjälper dig ta in programmering i klassrummet.

Fortbildningen ordnas som flerformsstudier, med ett närpass i början och ett i slutet. Däremellan jobbar vi vidare på temat online. Närpassen ordnas både i Österbotten och i Åboland.

Skönt jullov!

Julhälsning2014.jpg

RC-gänget önskar alla som deltagit i vår verksamhet, läst våra nyhetsbrev, följt oss här på hemsidan och på facebook + alla andra med en GOD JUL. Snart kommer ett nytt år med nya idéer, projekt och möjligheter!

Nordiska lärarkurser i naturvetenskap: Deadline 2.2 och 1.4 2015

02.02.2015 10:06
Nordic ESERO: Under polarhimlen 2014

ESERO Nordic bekostar kost och logi på fältkursen samt hälften av resekostnaderna. Kontaktperson på UBS: Kristian Smedlund.

Kursutbud 2015

1. Världsrymden och klassrummet - Luleå
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap/NO i grundskolan
Sista anmälningsdag: 2 februari 2015
Start: 16 februari 2015
Fältarbete: 4 dagar vid Teknikens Hus i Luleå, 14-17 april 2015
Hemtentamen inlämnas: Tidpunkt meddelas senare

2. Världsrymden och klassrummet - Köpenhamn
Målgrupp: lärare som undervisar i naturvetenskap/NO i grundskolan
Sista anmälningsdag: 2 februari 2015
Start: 16 februari 2015
Fältarbete: 4 dagar vid Planetariet Köpenhamn, 14-17 april 2015
Hemtentamen inlämnas: Tidpunkt meddelas senare

3. Klimatforskning i polarmiljö - Svalbard

Nytt från LUMA: Kemmas nyhetsbrev 11/2014

Senaste nyhetsbrev från Kemian opetuksen keskus vid Helsingfors universitet: http://www.luma.fi/kemma/2102/kemman-uutiskirjeet

Nyhetsbrev 16

Nyhetsbrev 16

Bästa läsare!

I utkasten för den nya läroplanen för grundskolan tar man upp arbetslivskompetens som ett mål redan i de lägsta klasserna. I högre klasser vill man främja projektarbete, grupparbeten och samarbete med aktörer utanför skolan och internationellt. Resurscentret arbetar för att öka kontakten mellan skolor, universitet, yrkesutbildningar och yrkeslivet. Vi har en klar nisch att fylla och målet är att visa på naturvetenskapliga studiemöjligheter samt besöka och synliggöra finlandssvenska naturvetare i arbetslivet. I höst presenteras forskning vid Åbo Akademi via forskarintervjuer i Resurscenters julkalender som öppnar den 1.12 på vår hemsida. Vi hoppas att studiehandledare men även ämneslärare tar chansen och inkluderar dessa intressanta personporträtt i sin undervisning eller tipsar eleverna om att de finns. Materialet utökas efterhand, julkalendern är en början.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut