Skip to Content

LUMA seminariedag i Vasa: Helhetsskapande undervisning i åk 7-9

10.04.2015 11:00
10.04.2015 19:30
LUMA logo.png

Den 10.4 kl 11-17:30 arrangerar PF i Vasa ett seminarium med temat Helhetsskapande undervisning i åk 7-9. I presentationerna behandlas teman som ämnesintegration, gränsöverskridande lärande och tvärvetenskap ur LP synvinkel samt de olika LUMA initiativen i matematik och naturvetenskap vid PF.
Anmälan senast 20.3 via länken:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/6157/lomake.html
Program och närmare information i bilagan.

Efter seminariet kan man också delta i SMF:s afterwork-mingel kl 18-19:30 på Havtronen, Academill. Anmälan till anton.koskinen@gmail.com senast 7.4.

Bildningsalliansens webinarier

Bildningsalliansens webinarieserie under våren erbjuder bl.a. en föreläsning i matematik och en presentation av Abitti, Digabis provsystem.
Mer detaljer och anmälning: http://www.gnetkurser.com/webinarier.html

Nordiska Esero-kurser för lärare, ännu finns det lediga platser

logo, esero nordic.jpg

Det finns flera platser på årets nordiska ESERO-kurser för lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Till två av kurserna, Verdensrom og klasserom (rymden och klassrummet), som också lämpar sig utmärkt för klasslärare, är deadline för anmälning 20.2. Fältsamlingen för dessa kurser är i Luleå respektive Köpenhamn. Läs mera om kurserna på esero.no:
http://www.esero.no/index.php?fid=387&oid=2394

OBSERVERA: ESERO Nordic betalar alla resekostnader för kursens fältsamling i årets kurser. Vi kan inte räkna med att det här arrangemanget fortsätter i projektets följande skede. Utbetalningen för resorna görs efter utförd kurs. Det enda som deltagaren själv står för är terminsavgiften vid Universitet i Nordland, som administrerar de akademiska studiepoängen.

Nytt från LUMA: Kemmas nyhetsbrev 2/2015

Senaste nyhetsbrev från Kemian opetuksen keskus vid Helsingfors universitet: http://www.luma.fi/kemma/2102/kemman-uutiskirjeet.

iPhysics - om sensorerna i din smarttelefon

Här finns nägra dokument som delades ut under workshopen med Mats Braskén, Markus Norrby och Jonas Waxlax på SIC 2015.

RYMDKOFFERTEN – låna den till din skola!

Rymdkoffert

Det finns två stycken koffertar med mätinstrument för att studera norrsken. Du kan låna materialet i undervisningssyfte under förutsättning att:
- du har fått skolning i hur instrumenten används (genom workshop eller motsvarande)
- du själv kan lösa transporten (koffertens mått: 40*40*120 cm, vikt ca 20 kg)

Kontakta jan.holmgard@pedersore.fi. Läs mer om rymdkofferten på https://edugalaxen.wordpress.com/rymdkofferten-2/.

Våga Inspirera Laborera! Sommarkurs för ämneslärare i biologi

filmning av pipettering flicka.JPG

RC och Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi ordnar en tvådagars sommarkurs för biologilärare den 3-4 juni i Åbo.

Kursen inleds med presentationer kring aktuell forskning inom molekylärbiologin och ekologin. Tanken är att ta upp nya rön som kan vara intressanta att känna till också ur ett lärarperspektiv. Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på praktiskt, hands-on arbete med laborationer och workshoppar inom genetik, fysiologi, ekologi och mikroskopering. Arbetsmomenten är anpassade beroende på om du önskar en gymnasie- eller högstadienivå. Huvudsyftet med labbarna är att det ska vara möjliga att utföra i skolmiljö, utan tillgång till senaste high-tech utrustning. Som kursledare fungerar lärare i biovetenskaper vid ÅA.

Nytt från LUMA: Kemmas nyhetsbrev 1/2015

Senaste nyhetsbrev från Kemian opetuksen keskus vid Helsingfors universitet: http://www.luma.fi/kemma/2102/kemman-uutiskirjeet

Fortbildning om läroplansreformen

index.jpg

Utbildningsstyrelsen ordnar i samarbete med Regionförvaltningsverket, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) och Vasa Övningsskola en serie på tre svenskspråkiga fortbildningstillfällen kring läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen.

Fortbildningen består av tre separata moduler. Samtliga moduler ordnas på tre orter. Två moduler under våren 2015 och den avslutande modulen hösten 2015. Därtill arrangerar CLL under hösten 2015 ytterligare en modul kring bedömning.

Mer information, datum och anmälan:

http://www.oph.fi/lp2016/stod_for_det_lokala_arbetet/fortbildningstillfa...

Forskningens värld - forskare presenterar sitt arbete

MZ pärm (forskn värld).jpg

”Forskningens värld” är en serie korta filmer (ca 5 min), där unga forskare från Åbo Akademi berättar om sitt arbete. Hur intresset väcktes, vad de forskar i och vad detta har för betydelse för samhället i stort.

Filmerna är främst riktade till en gymnasienivå och kan användas både inom studiehandledning och ämnesspecifikt.

Du hittar filmerna här: https://abo.onedu.fi/zine/28/cover

Notera att ytterligare filmklipp kan infogas efter hand!

Filmerna är finansierade av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut