Skip to Content

RC och ÅA showade i Köpenhamn

IMGP3601.JPG

Som sista programpunkt före semestern skickade RC Johan Lindén, Jennifer Lindholm och Lennart Jern från ÅA till Köpenhamn under midsommarhelgen. Trion deltog i en fysikshowstävling och körde shower för publik under EuroScience och Science in the Street. Läs mer i höstens nyhetsbrev! Men först önskar vi en skön sommar till er alla!

Sommarkurs i fysik och kemi

ballonger 1.jpg

Resurscentrets traditionella sommarkurs ordnades i år i Vasa den 2 - 3.6 och målgruppen var denna gång klasslärare och för en eftermiddag även förskolelärare. Programmet under de två intensiva dagarna bestod av teori kring ett undersökande arbetssätt och formativ evaluering varvat med praktiska övningar såväl inom- som utomhus. Deltagarna fick pröva på krafter och rörelse i lekparken, undersöka leksaker och ställa frågor till en potatis. Tisdag förmiddag berättade och demonstrerade Anna Gunnarsson från vetenskapscentret Navet i Borås hur vi med hjälp av drakflickan Berta kan erbjuda även de yngre eleverna upplevelser och förståelse kring fysik och kemi. På eftermiddagen fick sedan förskolelärarna bekanta sig med Anna och Berta.

Tips: app om periodiska systemet

Appen Nuclear (gratis iphone) utlovar en visualisering av hur atomer byggs upp.

Nyhetsbrev 15

Nyhetsbrev 15

Välkommen till Resurscentrets femtonde nyhetsbrev!

Ungas karriärval

Huvudmålsättningen med Resurscentrets verksamhet är att rekrytera flera svenskspråkiga elever till naturvetenskapliga studier och yrken. Det är ingen enkel uppgift då det finns ett stort utbud av utbildningar och även är svårt att förutspå vilka framtidens yrken egentligen är. Vi arbetar aktivt i nuet men följer samtidigt med diskussioner om utvecklingen av utbildningen och samhället.

"Ställa frågor till naturen" – sommarkurs i kemi och fysik för läraren i F-6

berta educa.jpg

Den 2-3 Juni ordnar RC en sommarkurs för klasslärare under rubriken "Ställa frågor till naturen". Kursen ordnas vid pedagogiska fakulteten i Vasa. Fokus är på undersökande arbetssätt i naturvetenskap. Under kursen arbetar vi kring frågorna: Hur kan vi som lärare bygga upp vår undervisning så att eleverna får arbeta på ett naturvetenskapligt sätt?, Hur kan vi uppmuntra eleverna att själva ställa frågor?, Hur kan vi hjälpa eleverna att utveckla forskningsbara frågor? och hur kan vi utvärdera eleverna i detta?

Sommarskola i cellbiologi (åk7-gy3)

Avslöja mysterier på cellnivå

När: 2-5.6, kl 9-15
Var: Institutionen för biovetenskaper, Åbo Akademi. Biocity, Artillerigatan 6, Åbo
För vem: ungdomar i åldern 13-18, dvs. grundskolans åk 7-9 + gymnasium

Innehåll:
Kursen ger en inblick i cellbiologisk och medicinsk forskning och varvar föreläsningar med mycket praktiskt laboratoriearbete.
• Brottsplatsundersökning med insamling av bevismaterial och analyser.
• DNA och genetik med studier av modellorganism (bananfluga) och olika mutantvariationer.
• Mikrobiologi med bakterieprov från vanliga vardagliga föremål.

Kursen är avgiftsfri, men deltagarna betalar själv sina resor och lunch.

Kursansvarig: Professor John Eriksson (john.eriksson@abo.fi)
Frågor och anmälningar: Maria Jensen (maria.jensen@abo.fi)

ABILABBKURS i Åbo

4EZMMCjyPyGVmD12rGBeJyr2v4GQ8jdRTo93i8DgHDw.jpg

Datum för sommarens abilabbkurs i kemi- och fysiklaborationer är 4-8 augusti 2014.
Som tidigare år utlovar vi även nu laborationer, demonstration av mätutrustning och studiebesök. Finns det intresse kan även problemlösning i matematik ingå i kursprogrammet.

Max antal deltagare är 30 st. För 20 st kan vi erbjuda logi på vandrarhem i Åbo. Kursen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för resor och mat.

Arrangörer: Resurscentret och laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi.

Anmälning senast 9.5.2014 på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/4989/lomake.html

I bilagorna: info för lärare, info för elever.

Frågor: kontakta cecilia.lundberg@skolresurs.fi

Initiativ till nationellt projekt för utveckling av undervisningen i naturvetenskaper (LUMA Suomi)

08.05.2014 11:54
12.05.2014 09:00

Målgruppen är barn i åldern F-16, deras lärare samt föräldrar. Projektet är indelat i tre helheter:
1) Matematik
2) Naturvetenskaper och miljöfostran
3) Teknologifostran

Mera info via länken nedan. OBS DL är måndag 12.5 kl 9:00 för att skicka in webformuläret. Det kan fyllas i på svenska.

http://www.luma.fi/artikkelit/2966/nyt-mahdollisuus-esittaa-konkreettisi...

Barnens fågelvecka 19 - 25.5.2014

lastenlintuviikko-banneri-kapea-taustaton.png

Barnens fågelvecka arrangeras i år för tionde gången av Birdlife Finland. Genom veckan strävar man efter att öka elevernas intresse för studier av fåglar och naturen överlag samt stimulera eleverna till att undersöka sin närmiljö. Att studera skygga fåglar med en skolklass är utmanande men i det här fallet är målet inte att känna igen olika fågelarter utan att upptäcka fåglar överlag och upptäcka tecken på fåglarnas bobyggande. Utfärden kan göras även i stadsmiljö.Bland skolklasser som rapporterat sina iakttagelser via nätet utlottas olika priser. För rapporteringen på nätet finns en svensk blankett. En svenskspråkig översättning av elevens utfärdsblankett och diplom att printa ut finns som bilaga.

Utkastet till den nya läroplanen nu tillgängligt på webben

opetushallitus.gif

Utkasten till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen kan nu kommenteras på Utbildningsstyrelsens webbplats LP 2016. Utkasten till grunderna kan nu för första gången läsas i sin helhet, och de omfattar nu också alla läroämnen. Gå gärna in på sidorna och ge respons! Sidorna är öppna fram till den 23.5.
http://www.oph.fi/lp2016/utkast_till_grunderna_for_laroplanen

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut