Skip to Content

1. APRIL DL för att ansöka till de längre nordiska lärarkurserna i ESERO

01.04.2015 10:27
kursfoto.jpg

Deadline 1. APRIL för att komma iväg på ESEROS nordiska lärarkurser med studiepoäng 10 ECTS (både ämnes- och klasslärare). Allt betalt, även resorna (betalas i efterskott efter examen). Finland har en kvot så snabba på om ni vill komma med! Dessa är nu aktuella:
- Klimatforskning i arktis (Svalbard)
- Sattellitbilder, GPS och GIS i skolan (Andöya)
- Verdensrom och klasserom (Andöya)
- Under polarhimlen (Andöya)
- Geologi i skolan (Andöya)
Lycka till! Mer info på:
http://www.esero.no/index.php?fid=387&oid=2394

LUMA seminariedag i Vasa: Helhetsskapande undervisning i åk 7-9

10.04.2015 11:00
10.04.2015 19:30
LUMA logo.png

Den 10.4 kl 11-17:30 arrangerar PF i Vasa ett seminarium med temat Helhetsskapande undervisning i åk 7-9. I presentationerna behandlas teman som ämnesintegration, gränsöverskridande lärande och tvärvetenskap ur LP synvinkel samt de olika LUMA initiativen i matematik och naturvetenskap vid PF.
Anmälan senast 20.3 via länken:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/6157/lomake.html
Program och närmare information i bilagan.

Efter seminariet kan man också delta i SMF:s afterwork-mingel kl 18-19:30 på Havtronen, Academill. Anmälan till anton.koskinen@gmail.com senast 7.4.

Fysik-snacks

Fysiksnacks

I bilagan det kompendium över enkla laborationer som resursperson Jonas Waxlax sammanställt. Ta gärna kontakt om ni har frågor eller synpunkter!

RC-resurs fick STV:s lärarpris

Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan har fått motta Svenska Vetenskapsakademien i Finlands Lärarpris 2015. Jonas är också engagerad som reursperson i RC.

Årets STV lärare har mottot Demonstrera mera samt grundprinciperna Möt eleven. Samhället i skolan. Skolan i samhället.

Läs mer på STV:s hemsida: http://www.stvif.fi/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01ar...

STV:s skolstipendier våren 2015

STV skolstipendier våren 2015 är lediganslagna att sökas till och med den 15 april 2015.
Närmare information samt elektronisk ansökan på webbplatsen www.stvif.fi, "Skolstipendier", "Ansökan på nätet".
Bidragen riktar sig främst till att stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp.
STV värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med aktörer utanför den egna organisationen.

eMath 2 - hur elektroniskt material stöder lärandet , kursstart i Åbo 14.4

Åbo Akdemi ordnar fortbildning i användningen av interaktiva matematikböcker (eMath2) och om det virtuella gymnasieprojektet ViRum. Båda projekten bygger på samma mjukvaruplattform. Fortbildningen är praktiskt inriktad och avgiftsfri för deltagarna.

Första närpasset i Åbo (ICT-huset, Joukahaineng 3-5A) onsdagen den 14.4 kl. 10-16. Kurserna fortsätter på distans fram till ett större slutseminarie som preliminärt kommer att ordnas i juni.

Anmäl dig senast tisdagen den 7.4 via länken:
http://goo.gl/forms/ch6XUzQDAk

Närmare information om utrymmen och program efter att anmälningstiden gått ut.
Vid frågor kontaka: jlainio@abo.fi

Nytt från LUMA: Kemmas nyhetsbrev 3/2015

Senaste nyhetsbrev från Kemian opetuksen keskus vid Helsingfors universitet:http://www.luma.fi/kemma/2102/kemman-uutiskirjeet

LUMA-dagar i Joensuu 1-3.6.2015

LUMA-logga.jpg

LUMA-center Finland som är paraplyorganisation för det nationella nätverket inom naturvetenskaplig fortbildning för lärare håller sin årliga konferens i Joensuu den första veckan i juni.
Program och information (på finska): http://www.luma.fi/paivat-2015/3562
Målgruppen är alla lärare specialiserade på, eller med intresse för matematik och naturvetenskaper samt IKT i grundskolan och andra stadiets utbildning.
LUMA-dagarna kombineras med den internationella ISSE-konferensen (International Symposium on STEM Education; http://www.luma.fi/isse-2015).

Fortbildning: Programmera i 7-9 + gy!

Intresserad av att lära ut grunderna i programmering, skriva program och lösa problem?
Läs mer om kursen som har två närstudiedagar i mars och april i Vasa respektive Åbo!

http://www.cll.fi/educations/borja-programmera-med-dina-elever-ideer-och...

Nordisk sommarkurs för lärare den 4 - 6.8. i Vasa - ett samarbete mellan Nordic ESERO och Resurscentret

Foto: VASEK/Katja Lösönen

Nu har du en unik chans att få delta i en nordisk sommarkurs i Vasa i augusti. Kursen arrangeras i samarbete med Nordic ESERO som förutom programkostnaderna står för kostnaderna i samband med deltagarnas logi och för hälften av resekostnaderna. Temat för kursen är dels rymden och dels geografi och vi kommer inom kursens ramar att besöka både Kvarkens Världsnaturarv och besökscentret Meteoria Söderfjärden i Korsholm. Tanken är också att deltagaren skall få konkreta tips och undervisningsidéer som kan användas i den egna undervisningen efter kursen. Som i alla kurser är diskussioner mellan kursdeltagarna viktiga och för detta erbjuder vi både formella och informella möjligheter under kursdagarna i ett somrigt Vasa.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut