Skip to Content

ABILABB 2015 i Åbo

Untitled.jpg

Datum för sommarens abilabbkurs är 3-7 augusti 2015.
På programmet laborationer, demonstration av mätutrustning och studiebesök. Främst kemi, men även fysik och på deltagarnas begäran matematik.

Max antal deltagare är 30 st. För 20 st kan vi erbjuda logi på vandrarhem i Åbo. Kursen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för resor och mat.

Arrangörer: Resurscentret och laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi.

Anmälning senast 8.5.2014 på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/6384/lomake.html

I bilagorna: info för lärare, info för elever.

Nyhetsbrev 17

Nyhetsbrev 17

Bästa läsare!

Jag är glad och stolt över att få presentera det första RC nyhetsbrevet för klasslärare! Vi tror att intresset för matematik, naturvetenskap och teknik föds i ett tidigt skede under skoltiden och vi vill arbeta för att stöda lärare i arbetet på olika sätt. RC har funnits som projekt sedan 2007, först med Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland och sedan med Åbo Akademi som projektägare. Administrationen (koordinator och verksamhetsledare) finns vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Åbo och verksamheten styrs av en styrgrupp. Arbetet på fältet sköts av RC:s resurspersoner som arbetar på deltid eller på timavtal i RC. Resurspersonerna är antingen lärare i grundskola eller gymnasium eller forskare och lärare vid universitet. Verksamheten finansieras av Åbo Akademi, STV, Svenska kulturfonden, UKM LUMA projektet, Brita Maria Renlunds stiftelse och flera andra mindre fonder och finansiärer.

Vår klasslärarverksamhet leds av Ann-Catherine Henriksson i Åbo och tillsammans med henne arbetar AnnaKarin Jern från Raseborg och Kerstin Sandén i Vasa i RC:s klasslärarteam. En närmare presentation av teamet får du läsa om längre fram i nyhetsbrevet.Våra viktigaste informationskanaler är vår hemsida skolresurs.fi, våra facebookgrupper och Dynamo e-postlistan för klasslärare. Vi önskar också ha en personlig kontakt till fältet så ni får gärna ta kontakt med oss angående önskemål om verksamhet och samarbete.

Våga Inspirera Laborera! Sommarkurs för ämneslärare i biologi

filmning av pipettering flicka.JPG

RC och Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi ordnar en tvådagars sommarkurs för biologilärare den 3-4 juni i Åbo.

Kursen inleds med presentationer kring aktuell forskning inom molekylärbiologin och ekologin. Tanken är att ta upp nya rön som kan vara intressanta att känna till också ur ett lärarperspektiv. Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på praktiskt, hands-on arbete med laborationer och workshoppar inom genetik, fysiologi, ekologi och mikroskopering. Arbetsmomenten är anpassade beroende på om du önskar en gymnasie- eller högstadienivå. Huvudsyftet med labbarna är att det ska vara möjliga att utföra i skolmiljö, utan tillgång till senaste high-tech utrustning. Som kursledare fungerar lärare i biovetenskaper vid ÅA.

Ledigt jobb i kemi/matte i Borgå läsåret 2015-2016

Borgå gymnasium behöver en lärare i kemi/kort matematik för läsåret 2015-2016.

Kontakta rektor Monica Johansson 040-7488664.

Hemsida:
http://peda.net/veraja/porvoo/borgagymnasium

Vetenskapsdagarna i Åbo 7-8.5.

Untitled.jpg

Den 7-8 maj 2015 ordnar Åbo Akademi och Åbo universitet vetenskapsdagar i Åbo. I år är temat Slumpen – Sattuma – Chance.

Under två dagar fylls stan av vetenskap när forskare berättar, visar och låter dig själv prova hur man gör vetenskap. Det blir också öppet hus med fritt inträde på flera ställen, Science Slam-uppträdanden och andra upplevelser från vetenskapens värld.

Evenemangsplatserna är Åbos skolor, Hansatorget, Aboa Vetus & Ars Nova och Restaurang Skolan, utöver de platser som håller öppet hus med fritt inträde.

Program och tilläggsinformation: www.abo.fi/vetenskapsdagarna

#tieteenpaivatTKU #vetenskapsdagarnaABO

Välkommen med!

En leksak som kan röra sig - Erfarenheter från ett ämnesövergripande projektarbete som genomfördes av årskurs 5 och 6 i Pyttis Svenska Skola

En leksak som kan röra sig - Erfarenheter från ett ämnesövergripande projektarbete som genomfördes av årskurs 5 och 6 i Pyttis Svenska Skola

UFOX

I januari – februari detta år deltog eleverna i årskurs 5-6 i Pyttis Svenska Skola i teknologitävlingen ”Tämähän toimii” som arrangeras av Lumate-centralen i Tammerfors. Tävlingen går ut på att grupperna ansöker om att få vara med i tävlingen och får sedan en låda med elektronikutrustning samt en lista på vilka andra material och resurser som dessutom får användas till genomförandet av produktbyggandet. Uppgiften är att använda det givna materialet för att skapa en leksak som kan röra sig. Förutom själva produkten gäller det för eleverna att dokumentera arbetet i form av en projektdagbok och dessutom skapa en reklam (som en film eller i pappersform) för den färdiga produkten. Allt detta skall utföras under en tidsperiod av fem veckor.

Matte + stickning = sant

17_08_14_JuliaCollins_200.jpg

Den brittiska matematikern Julia Collins är på Finlandsturné i maj.

Julia är expert på matematiska knutar med doktorsexamen från University of Edinburgh 2011. Nu jobbar hon som ”Mathematics Engagement Officer” och fungerar som ”matteinspiratör”.

Under vecka 19 och 20 besöker Julia skolor och universitet runt om i Finland:
5.5 Helsingfors (Aaltouniversitet, English School)
6.5 Åbo (kl 10 & 16 Turun Yliopisto, aud. Edu 1, Educarium)
7-8.5 Tammerfors (2 framträdanden i skolor, 2 på universitetet + Café Scientifique)
11.5 Kuopio (Kuopion lyseo)
12.5 Uleåborg (Oulun lyseo)

Önskar du närmare information om klockslag, plats mm kontakta cecilia.lundberg@skolresurs.fi

Läs mer om Julia:
På University of Edinburghs hemsida: http://www.maths.ed.ac.uk/~jcollins/

Fysik-snacks

Fysiksnacks

I bilagan det kompendium över enkla laborationer som resursperson Jonas Waxlax sammanställt. Ta gärna kontakt om ni har frågor eller synpunkter!

RC-resurs fick STV:s lärarpris

Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan har fått motta Svenska Vetenskapsakademien i Finlands Lärarpris 2015. Jonas är också engagerad som reursperson i RC.

Årets STV lärare har mottot Demonstrera mera samt grundprinciperna Möt eleven. Samhället i skolan. Skolan i samhället.

Läs mer på STV:s hemsida: http://www.stvif.fi/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01ar...

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut