Skip to Content

RC:s julkalender 2015!

Nedräkningen mot julafton! Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan erbjuder i år experiment och aktiviteter kring temat LUFT.
Trevlig adventstid!

Läroämnen i samverkan

Untitled.png

Ämnesöverskridande kunskap är hot i nya läroplanen.
Läroämnen i samverkan är en fortbildningshelhet som pågår under hela 2016, arrangerad i samarbete mellan CLL och HU:s utbildnings- och utvecklingsenhet.
Deltagarna har möjlighet att välja inriktning enligt egen ämneskompetens. T.ex. är en modul koncentrerad på matematik och naturvetenskaper. Denna modul handleds av Ann-Sofi Härmälä-Braskén och Mats Braskén, ämnesdidaktiker från ÅA, Vasa.
Målgruppen är ämneslärare, speciellt inom åk 7-9.
Största delen av kursen består av eget arbete med tillgång till handledning av ämnesdidaktiker. Inledande närstudieträff ordnas parallellt i Helsingfors, Vasa och Åbo i februari.

Läs mer om hela kurshelheten: http://web.abo.fi/cll/pdf/Laroamnen_i_samverkan_broschyr.pdf

MOOC i Hållbar energi

Helsingfors universitet och Aalto ordnar i samarbete med Teknikakademin en MOOC (massive open on-line course) med temat

Sustainable Energy

Kursen är tänkt för alla över 15 år och pågår 21.11-20.12.2015.

Läs mer: http://luma.fi/artikkelit/4118/millennium-youth-course-2015-sustainable-...
Titta på kursens pr-video: https://www.youtube.com/watch?v=UguWTWhsfMM
Anmälning: http://mooc.helsinki.fi/
Kontaktuppgifter: my-science@helsinki.fi

RC söker ny verksamhetsledare

Jag vill tacka Er alla för alla intressanta år som Resurscenters verksamhetsledare då jag nu går vidare till nya utmaningar! Arbetet har varit mycket givande, utmanande och intressant och jag uppmanar intresserade sökande att bekanta sig med beskrivningen av den lediganslagna tjänsten via länken nedan. Ansökningstiden går ut 27.11 kl 15.
En riktigt god fortsättning på hösten!
önskar Minna

http://www.abo.fi/personal/sv/News/Item/item/10580

T.f. verksamhetsledare 25.11-31.12 2015: Cecilia Lundberg

Databävern är här igen!

Anmäl din klass till årets Databävern-tävling senast 6.11!

Databävern är en årlig problemlösningstävling för skolelever. Tanken bakom tävlingen är att på ett lättsamt och roligt sätt väcka intresse för datavetenskap och datalogiskt tänkande bland barn och unga i åldern 8-18. Frågorna handlar om t.ex. problemlösning, kluriga pussel, IT i samhället och logiskt tänkande. Du hittar även en kort videopresentation på http://www.youtube.com/watch?v=yhiJ5i-IVQc&feature=youtube_gdata.

TekNatur 2016

TekNatur 2016 är snart här!

TekNatur är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7-9 och gymnasiet i de finlandssvenska skolorna.

Viktiga datum:

3.11.2015 Sista anmälningsdag för Sjukampens uttagningstävling
11.11.2015 Sjukampens uttagningstävling
18.12.2015 Sista anmälningsdag för Projekt samt deadline för inlämnandet av projektbeskrivning
5-6.2.2016 TekNatur 2016 finaldagarna, högskolan Arcada i Helsingfors.

Ytterligare information finns på TekNaturs webbplats: www.teknatur.fi

Odysseus-tävlingen

Iss007e10807_darker.jpg

Under rymdveckan presenterar vi nu även den nya europeiska Odysseustävlingen. Den internationella tävlingen handlar om rymden och riktar sig till elever på olika skolstadier. "The aim of the competition is to encourage young people to think about space research, travel and exploration and to make them consider an education in the STEM subjects that contribute to this fascinating and growing area of European activity. The competition is split into 3 age groups and the first stage is run entirely online. National winners are selected for each country and sent to the regional semifinals, where the regional winners are chosen and sent to the international final which will be held in either Bruxelles or Toulouse.

Mission X 2016

MissionXLogo_0.png

Finländska skolor deltar redan tredje gången i projektet Mission X. Om du och dina elever (årskurs 3-6) vill delta i Mission X 2016 är det dags att anmäla er redan nu. Mission X 2016 startar den 18 januari och pågår sedan i sex veckor.

Seminarium om multilitteracitet 3.11. i Helsingfors

Inbjudan till kostnadsfritt seminarium 3.11 i Helsingfors

Vad är multilitteracitet i ämnesundervisningen?
Har vi redan språkutvecklande arbetssätt för undervisningen enligt nya läroplanerna?
Hur handskas vi med att läsa och skriva i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen?

Språkseminariet 3.11 är en stor satsning med konkreta lärarworkshops och forskare som inleder, kommenterar samt sprider ny kunskap. Programmet är samplanerat med våra främsta sakkunniga – som är på plats 3.11 och vi har inbjudit även två av Sveriges främsta på området.

FysKemDagarna 2015 - anmälningen öppen

Välkommen med på finlandssvenska FysKemDagarna2015!

Temat för årets träff är "Dynamiska processer i naturvetenskaper".

FÖR VEM? Forskare och studerande inom fysik och kemi samt lärare i naturvetenskaper.

VAD? Föreläsningar om aktuell forskning, posterpresentationer, festmiddag samt fri samvaro.

VARFÖR? För att diskutera aktuella ämnen samt utbyta idéer kring utvecklingen av fysik- och kemiundervisningen i grund- skolor och gymnasier.

NÄR? 13-15 november 2015

VAR? Östersjön, M/s Viking Gabriella, dvs kryssning Helsingfors-Stockholm

PRIS?
Grundämnesstuderande:
Dubbelhytt 50 € per person / 100 € enkelhytt
Lärare:
Dubbelhytt 70 € per person / 120 € enkelhytt
Forskare:
Dubbelhytt 120 € per person / 170 € enkelhytt

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut