Skip to Content

RC SOMMARKURS 2016: Energi ur ett integrerat perspektiv

bigstock-Green-eco-city-die-ecology-con-108567662.jpg

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan erbjuder i år igen vår traditionella sommarkurs. Årets tema är Energi ur ett integrerat perspektiv.

Kursen hålls under två hela dagar under första sommarlovsveckan, dvs tisdag-onsdag 7-8.6 i Vasa vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi.

Kursens målsättning är att ge kunskap och verktyg för att arbeta ämnesöverskridande kring temat energi. Som arbetsmetod varvas praktiska workshoppar med teori i form av presentationer.

Kursen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för resor, kost och logi.

Mera information om programmet: se bilagan.

Anmäl dig senast 6.5.2016 på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/7731/lomake.html

Frågor om kursen riktas till berit.kurten-finnas@skolresurs.fi

Lösning: Energinötter

RC:s nyhetsbrev 1/16 innehöll några energinötter:
http://web.abo.fi/cll/rc/Nyhetsbrev/1-2016Energinotter.pdf

Vi utlovade en lösning för dem, den kommer här:

ÅA-crime - skolbesök till Åbo Akademi

Fakulteten för naturvetenskap och teknik presenterar, i samarbete med RC, sina ämnen i form av ett mordmysterium som eleverna får lösa.

Mer information i senaste nyhetsbrev:

http://web.abo.fi/cll/rc/Nyhetsbrev/1-2016Crime.pdf

eller titta på trailern:

https://www.youtube.com/watch?v=CVfwEiJ2ULY&feature=youtu.be

Intresserad? Kontakta oss på RC!

RC: nyhetsbrev 1/2016

Vårens RC-nyhetsbrev är ute!
Läs mer om skolbesök, lekplatsfysik, aktuella kurser och händelser. + mycket mer.

http://view.exacttarget.com/?j=fe6d17757760057c7516&m=fef41178726106&ls=...

ABILABB 2016 i Åbo

unspecified.jpg

Datum för sommarens abilabbkurs är 1-5 augusti 2016.
På programmet laborationer, demonstration av mätutrustning och studiebesök. Främst kemi, men även fysik och på deltagarnas begäran matematik.

Max antal deltagare är 30 st. För 20 st kan vi erbjuda logi på vandrarhem i Åbo. Kursen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för resor och mat.

Arrangörer: Resurscentret och laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi.

Anmälning senast 13.5.2016 på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/7612/lomake.html

I bilagorna: info för lärare, info för elever.

Fortfarande enstaka lediga platser på de nordiska fortbildningskurserna. Sök före den 1.5

Odysseus.jpg

Fortfarande finns det möjlighet för den som är snabb att anmäla sig till de nordiska lärarfortbildningarna. Mera information om kurserna hittar du på sidan https://www.narom.no/aktuelt.php?aid=7&bid=10&oid=1216

Nytt från LUMA: Kemmas nyhetsbrev 4/2016

Nationell utvärdering i matematik åk 9

Till kännedom:

Resultaten i den senaste nationella utvärderingen i matematik i årskurs 9 offentliggörs måndagen den 25 april. I samband med att resultatrapporten offentliggörs hålls ett seminarium (se bilaga). Seminariet är avgiftsfritt och hålls på finska i Nationalmuseets auditorium i Helsingfors.

I utvärderingen från våren 2015 deltog närmare 500 elever från 16 finlandssvenska skolor, förutom ett stort antal elever från finska skolor. I den nationella resultatrapport som ges ut presenteras bl.a. de finlandssvenska skolornas resultat i förhållande till de finska skolornas. Rapporten innehåller ett kapitel på svenska med resultaten för de elever som gick i svenskspråkig skola. Alla elever som deltog i utvärderingen har besvarat en del av uppgifterna digitalt.

LUMA:s nyhetsbrev för april

LUMA-Finlands nyhetsbrev för april:

http://luma.fi/uutiskirje/4440/luma-uutiskirje-4-2016

Sommarskola för 13-18-åringar i Åbo

Åbo Akademi ordnar en sommarskola i cellbiologi för elever i åk 7-9 + gymnasiet den 7-10.6.2016.

Kursen lär ut grunderna i att laborera - bl.a. mikroskopering, bakterieodling och DNA-arbete - och har temat brottsplatsundersökning och CSI.

Kursen hålls i Åbo och pågår mellan kl 9-15. Kursavgift: 20 euro, vilket inbegriper lunch.

Anmälningar och frågor riktas till christa.kietz@abo.fi

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut