Skip to Content

ABILABBKURS i Åbo

4EZMMCjyPyGVmD12rGBeJyr2v4GQ8jdRTo93i8DgHDw.jpg

Datum för sommarens abilabbkurs i kemi- och fysiklaborationer är 4-8 augusti 2014.
Som tidigare år utlovar vi även nu laborationer, demonstration av mätutrustning och studiebesök. Finns det intresse kan även problemlösning i matematik ingå i kursprogrammet.

Max antal deltagare är 30 st. För 20 st kan vi erbjuda logi på vandrarhem i Åbo. Kursen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för resor och mat.

Arrangörer: Resurscentret och laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi.

Anmälning senast 9.5.2014 på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/4989/lomake.html

I bilagorna: info för lärare, info för elever.

Frågor: kontakta cecilia.lundberg@skolresurs.fi

Stå upp matematik i Helsingfors, Vasa och Åbo

Den internationellt kände ståupp matematikern Matt Parker(Queen Mary University/London) håller matematikshow för gymnasieelever (och lärare) i april.

- i Helsingfors i Gymnasiet Lärkan den 7.4.
- i Vasa i Övningsskolan den 8.4
- i Åbo på Turun Yliopisto den 10.4

Föreställningarna är gratis.
Skolor i Nyland och Österbotten har fått information om anmälningar tidigare, om det finns platser lediga ännu, kontakta Jonas Waxlax (jonas.waxlax@edu.hel.fi) snarast möjligt!

Intresserade till showerna i Åbo behöver inte förhandsanmäla sig.
Presentationen kl 14.15 hålls i Calonia 1 (T23 på kartan: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx ).

Kemi i skolan - kemi i samhället

1355.jpg

Kom i håg att anmäla er till den nationella kemilärardagen i Åbo fredag den 25.4!
http://www.luma.fi/kemma/2087/valtakunnallinen-kemian-opetuksen-paiva-2014

Programmet med presentationer på förmiddagen och workshops på eftermiddagen är tvåpspråkigt. Förmiddagen på Turun Yliopisto, byggnad Arcanum (T22 på kartan: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx ), eftermiddagsprogrammet på TY, Åbo yrkeshögskola och Åbo Akademi, beroende på workshop.

Dagens tema: ”Kemi i skolan- kemi i samhället” och belyser det nyaste inom kemisk forskning, t.ex. GMO-föda, biomaterial och bioglas och radiokemi. Tiina Tähkä från Utbildningsstyrelsen berättar om kemi i den nya läroplanen.
Anmälningar: https://docs.google.com/forms/d/11nPDzej7R9hCOoSi8mG7lhUJXY771dDFmDbeQWs...

"Ställa frågor till naturen" – sommarkurs i kemi och fysik för läraren i F-6

berta educa.jpg

Den 2-3 Juni ordnar RC en sommarkurs för klasslärare under rubriken "Ställa frågor till naturen". Kursen ordnas vid pedagogiska fakulteten i Vasa. Fokus är på undersökande arbetssätt i naturvetenskap. Under kursen arbetar vi kring frågorna: Hur kan vi som lärare bygga upp vår undervisning så att eleverna får arbeta på ett naturvetenskapligt sätt?, Hur kan vi uppmuntra eleverna att själva ställa frågor?, Hur kan vi hjälpa eleverna att utveckla forskningsbara frågor? och hur kan vi utvärdera eleverna i detta?

Naturvetenskap i ett brett, forskande och elevnära perspektiv

Presentation1.jpg

RC samarbetar med utbildningstyrelsen och ordnar tre seminarietillfällen på tre orter under våren 2014. Tvärvetenskap,elevcentrerat lärande, demonstrationer och möjlighet att pröva på själv är i centrum under dagen.

Målgrupp: Klass- och ämneslärare i den grundläggande utbildningen
Tid, plats:
Torsdag 6.3 i Åbo
Fredag 7.3 i Helsingfors
Onsdag 23.4 i Vasa
Anmälning: http://www.skolresurs.fi/seminarier2014

Programmet hittas i bilagan!

RC-kurs: e-böcker i matteundervisningen

Untitled.jpg

Kurs för dig som vill bekanta dig med interaktiva e-böcker i matematik. Böckerna har utvecklats inom E-Math-projektet, med fokus på egen övning under handledning. Deltagarna får möjlighet att använda e-boken i sin egen undervisning och får även stifta bekantskap med nya pedagogiska metoder, såsom flipped classroom och peer instruction.

Målgrupp: Ämneslärare i matematik
Tidpunkt: Mars–maj 2014, med ett inledande och ett avslutande närpass.
Kursort: Vasa och Karis
Omfattning: 2 närstudiedagar per ort, självstudier på nätet däremellan
Kontaktperson: Linda Mannila, linda.mannila@abo.fi

Earth hour på lördag 29.3.

index.jpg

Världens största årliga miljömanifestation, WWF:s Earth Hour, inträffar på lördag 29.3 kl 20.30-21.30.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour-2014
http://wwf.fi/earthhour/
https://worldwildlife.org/pages/earth-hour

Idéfixarna

Kom ihåg att anmöla och ladda upp tävlingsbidrag till Idéfixarna den hör veckan.
Anmäl deltagande här http://www.skolresurs.fi/idefixarna
Frågor till akjern@skolresurs.fi

STV:s skolstipendier lediganslagna

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland lediganslår sina skolstipendier nu. Deadline för ansökan 20 april 2014.

Understöden gäller resor (företrädesvis inom Norden), kurser och projekt som befrämjar undervisningen i matematik, naturvetenskaper eller teknik, och ungdomens intresse för dessa ämnen, även med tanke på vidare studier. Företrädelsevis innovativ och nyskapande verksamhet.

Läs mer och hitta anvisningar på: http://www.stvif.fi/index.php?page=skolstipendier

Lediga jobb i Nykarleby

Topeliusgymnasiet i Nykarleby behöver en ordinarie lektor i matematik och fysik och en vikarie för ett år i Matematik och kemi. Båda tjänsterna enbart i gymnasiet.
Se mer i annons på www.ostrobotniajob.fi.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut