Dekorativ bild på några personer som sitter på golvet, tittar på ett mönster gjort av tejp och försöker lösa en uppgift.

Här finns fortbildningar för dig som jobbar vid en yrkesskola eller ett gymnasium. Välkommen med!


Flexma – eller Flexibel matematik 2.0 – ett nätbaserat fortbildningsprogram

Utbildningen kombinerar de senaste forskningsrönen kring flexibelt matematiskt tänkande och lärande i matematik. Undervisningsmaterialet har utvecklats av finländska experter utgående från den senaste forskningen på området.

Dekorativ bild som föreställer logon för Flexma.

Materialet omfattar bland annat lektionsplaner, spelifierade lärmiljöer, lek- och verksamhetsmiljöer, digitala övningsmaterial och uppgifter. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Målgrupp: Lärare och personal inom småbarnspedagogik och förskola.
Introduktionskursen lämpar sig till undervisningspersonal på alla stadier.

Följ länken nedan för att läsa mer om fortbildningsprogrammet: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/nyhetsbrev/nyhetsbrev-2-2020/flexibel-matematik-2-0/


LUMATIKKA-matematikfortbildning

LUMATIKKA-programmet är en fortbildningshelhet för pedagoger på olika stadier som i sitt arbete lär ut matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik. Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning. Fortbildningen genomförs med hjälp av blandade lärmiljöer och innefattar distansstudier på nätet.

Du kan välja att avlägga hela utbildningsprogrammet eller enskilda kurser. Själva utbildningen är avgiftsfri och den finansieras av Utbildningsstyrelsen. Läs mer på sidorna för pedagogik och lärarfortbildning https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/lumatikka2020/


Nordic Esero och ESA

Det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO ordnar årligen fortbildningskurser för lärare i samarbete med Europeiska rymdstyrelsen (ESA European Space Association). I projektet deltar Skolresurs som Svenskfinlands koordinator och ordnar program kring rymdrelaterade aktiviteter riktade till skolor. Aktiviteterna innefattar program både för lärare (främst fortbildningar) och elever. Klicka här för att komma till Nordic ESEROs webbplats.

Bilden föreställer logon för Nordic Esero med den vita texten på blå botten: European Space Education Resource Office. A collaboration between ESA & national partners.

Skolvis lärarfortbildning i naturvetenskaper och matematik (Obs! För kollegier)

Fortbildningen riktar sig till hela ämneskollegiet i naturvetenskap och matematik inom en skola. Målsättningen är att stöda lärarna i att kollegialt utveckla undervisningen i naturvetenskap och matematik. Fortbildningens uppbyggnad och innehåll  anpassas till den enskilda skolans behov. Fortbildningsmodulen består av 4-6 närstudietillfällen (eftermiddagar) i den egna skolan (vid behov kan lärarna från två närliggande skolor delta i samma fortbildning). Det detaljerade programmet utarbetas tillsammans med lärarkollegiet i den deltagande skolan i inledningsfasen av fortbildningen.

Fortbildningen är avgiftsfri, den finansieras av Utbildningsstyrelsen och av Svenska Kulturfonden. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. Läs mer om fortbildningen bakom länken: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/skolvis-lararfortbildning-for-amneslarare-i-naturvetenskap-och-matematik/