Mat-é-tema(t) – en serie workshops om matematisk begreppsbildning och matematiska modeller

Mat-é-tema(t) – en serie workshops om matematisk begreppsbildning och matematiska modeller

Syftet med MAT-É-TEMA(T) är att sammanföra ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där vi tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet och huslig ekonomi.   Läs mer på projektets hemsida: http://blogs2.abo.fi/matetemat/ Information om fortbilningar: http://blogs2.abo.fi/matetemat/fortbildning-jatkokoulutukset/