Visualisering av data

Ett relativt nytt sätt för datavisualisering är s.k. dynamiska eller rörliga diagram (eng: motion charts). Denna typ av graf blev populariserad i samband med professor Hans Roslings presentationer om ”världens hälsotillstånd”. Gapminder heter en organisation (http://www.gapminder.org/) som utvecklar denna visualiseringsteknik.

Tänk fysik

Ibland kan frågeställningar inom fysiken vara knepiga och man kan behöva öva på att utveckla sin fysikaliska intuition. Mats Braskén har funderat ut ett antal tankeexperiment som kan vara intressanta att testa sig själv och sina elever med! Tankeexperiment Den