KLIMATPAKET med lektionsmaterial för åk1-9 + gymnasiet

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Det blir allt vanligare med stormar och översvämningar. Vintrarna har blivit mildare med mera regn och mindre snö. Skillnaderna mellan de olika årstiderna är inte lika stor som det var tidigare. Allt detta är inte frågan

Workshop OMVÄNDA KLASSRUMMET 26.10.2017 i Åbo

Flip­pa din un­der­vis­ning: ge dina ele­ver bak­grund och för­kla­ring­ar i form av web­ba­se­ra­de film­snut­tar som hem­upp­gift. Istäl­let får du mera tid un­der lek­tio­ner­na för la­bo­ra­tivt ar­be­te, öv­ning­ar och dis­kus­sion. Hur fun­ge­rar det om­vän­da klass­rum­met i prak­ti­ken? Hur kom­mer du i

FysKem-dagarna 17-19.11.2017

Fysikersamfundet i Finland rf och Finska Kemistsamfundet rf välkomnar alla ämneslärare i fysik och kemi till sin traditionella kryssningskonferens som i år går av stapeln fredag-söndag 17-19.11.2017. Årets tema är “Tid”. Vi erbjuder ett tillfälle att diskutera aktuella frågor inom

Material modern fysik

Arbetsblad (teoridel + elevhandledning) för laborationer i modern fysik vid Helsingfors universitet. Fotoelektrisk effekt Teori: arbetsbeskrivning_fotoelektriska_effekten Arbetsblad: elev_fotoelektriska_effekten Förhållande elektronens massa och laddning Teori: arbetsbeskrivning_elektronens_laddning_till_massa_forhallande Arbetsblad: elev_elektronens_laddning_till_massa_forhallande Spektralanalys Teori: arbetsbeskrivning_spektral_analys elev_spektral_analys Arbetsblad: elev_spektral_analys Svartkroppsstrålning Teori: arbetsbeskrivning_svartkroppsstralning Vill du boka en laboration?

Upptäcktsdag i Pargas 3.5.2017

LUMA center Finland ordnar en tvåspråkig workshop kring utomhuspedagogik  och undersökande arbetssätt.  Handledning i användning av fältmikroskop och andra forskningsinstrument utlovas. Var? Munkviken, Pargas När? 3.5.2017 kl 15-17 För vem? Klasslärare, ämneslärare och pedagoger, främst åk F-9, men även naturskollärare,

Sommarakademi på svenska västkusten

Molekylverkstan i Stenungsund kommer i år igen att erbjuda Sommarakademi i kemi för gymnasiestuderande som i höst påbörjar sitt sista år. Denna 4-dagars kurs på svanska västkusten pågår 8-11.8.2017 och innehåller bl.a. havets kemi, framtiden för kemiföretag, utbildningar inom i