Svenskspråkigt program för klasser i åk 1-6 under CodeWeek

Svenskspråkigt program för klasser i åk 1-6 under CodeWeek

Onsdagen den 13.10 är det möjligt att delta på svenska i CodeWeek under workshoppen “Smarta grejer” som ordnas för klasser i åk 1-6. Målgrupp: årskurserna 1-6  Tid: 9.15-10.15 Utbildare: Linda Mannila           Programmering och sensorer öppnar nya möjligheter för att designa smartare uppfinningar som gör vardagen lite lättare

Populära Flexibel matematik-nätkurserna 1.9–15.12.2021 är här igen – hitta din egen favorit!

Populära Flexibel matematik-nätkurserna 1.9–15.12.2021 är här igen – hitta din egen favorit!

Det svenska kursutbudet inom fortbildningsprogrammet Flexibel matematik (Flexma) består av två målgruppsspecifika kurser för småbarnspedagoger och förskolelärare om matematiska lek- och verksamhetsmiljöer (3 sp) samt om identifiering av stödbehov hos 3–5-åringar (2 sp) samt en introduktionskurs om flexibelt matematiskt tänkande (3