Samlingar

Gissa de matematiska begreppen https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/gissa-de-matematiska-begreppen Utematte http://creativestarlearning.co.uk/c/maths-outdoors/ Problemlösning, Känguru-uppgifterna från tidigare år http://www.ncm.gu.se/node/1560 Bäveruppgifterna: bebras.se Skolverkets material, matematiklyftet  åk 1-3: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/ak1-3?_afrLoop=13735767206191312&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=s0ynvfc21_4 https://eu.ixl.com/ http://www.matteboken.se/ http://nomp.se/ Math Is fun http://www.mathsisfun.com/ PRIM-gruppen http://www.su.se/primgruppen Matematik på Vetamix https://haku.yle.fi/?q=matematik&category=Vetamix&language=sv&UILanguage=sv Math Speed Drill (applikation), alla räknesätt