Material modern fysik

Arbetsblad (teoridel + elevhandledning) för laborationer i modern fysik vid Helsingfors universitet. Fotoelektrisk effekt Teori: arbetsbeskrivning_fotoelektriska_effekten Arbetsblad: elev_fotoelektriska_effekten Förhållande elektronens massa och laddning Teori: arbetsbeskrivning_elektronens_laddning_till_massa_forhallande Arbetsblad: elev_elektronens_laddning_till_massa_forhallande Spektralanalys Teori: arbetsbeskrivning_spektral_analys elev_spektral_analys Arbetsblad: elev_spektral_analys Svartkroppsstrålning Teori: arbetsbeskrivning_svartkroppsstralning Vill du boka en laboration?

Dana-projektets videoinstruktioner

Hur koppla Verniers mätsensorer till datorn – på Youtube: http://youtu.be/rkpRCmiSTa Ljudets hastighet (Vernier) – som pdf: Ljudets hastighet – på Youtube: http://youtu.be/9vbYWFWsNZc Absorbans, Bestämning av jämviktskonstant (Vernier) – som pdf: Bestämning av jämviktskonstant – på Youtube: http://youtu.be/gGFQvvWPHGs Kondensatorurladdning (Vernier) –

Visualisering av data

Ett relativt nytt sätt för datavisualisering är s.k. dynamiska eller rörliga diagram (eng: motion charts). Denna typ av graf blev populariserad i samband med professor Hans Roslings presentationer om ”världens hälsotillstånd”. Gapminder heter en organisation (http://www.gapminder.org/) som utvecklar denna visualiseringsteknik.