Berzeliusdagarna 2017

Berzeliusdagarna ordnas i Stockholm 27-28.1.2017. Även denna gång har Finska Kemistsamfundet möjlighet att erbjuda avgiftsfritt deltagande för 4 gymnasiestuderande och 2 lärare från Svenskfinland. Intresseanmälan ska inlämnas senast den 14.10.2016, läs mer på: berzelius2017 (002)

Dana-projektets videoinstruktioner

Hur koppla Verniers mätsensorer till datorn – på Youtube: http://youtu.be/rkpRCmiSTa Ljudets hastighet (Vernier) – som pdf: Ljudets hastighet – på Youtube: http://youtu.be/9vbYWFWsNZc Absorbans, Bestämning av jämviktskonstant (Vernier) – som pdf: Bestämning av jämviktskonstant – på Youtube: http://youtu.be/gGFQvvWPHGs Kondensatorurladdning (Vernier) –

Koka tvål

Tvålkokning har funnits i ett flertal kemiböcker för högstadiet. Många lärare är dock rätt missnöjda med resultatet från tvålkokningen, det är svårt att få fram en fast tvål, fri från natriumhydroxidrester. Problemen beror troligen på valet av fett och svårigheter