I4 Geometri och mätning

Figurer, kroppar, symmetri, skala, mäta omkrets, area, volym rita, enheter  Problemlösning http://www.su.se/primgruppen/uppgiftsbok/geometri Meter och centimeter http://arenan.yle.fi/1-3081796 film Hastighet film Gamla mått Symmetri: Symmetri i naturen http://creativestarlearning.co.uk/art-music-outdoors/wet-weather-symmetrical-nature-circles/ Bygga drakar  http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/make-a-kite-by-re-using-plastic-bags-etc/ Insekter http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/stick-insect-symmetry/ Geometriska former: Bygga och känna igen geometri ute http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/an-outdoor-shape-activity-with-sticks/

I2 Tal och räkneoperationer

Antal, talnamn, sifferbeteckningar, talföljder, tiosystemet, programmering, tals uppbyggnad, samband, delbarhet, huvudräkning, algoritmer Tallinje (applikation) http://www.skolappar.nu/motion-math-zoom/ Ord i räknesätt Välj räknesätt Multiplikation: Multiplikation med löv http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/leaf-multiplication/ Träna multiplikationstabellerna http://www.mathsisfun.com/numbers/math-trainer-flash.html Multiplikationsövningar http://www.mattesmedjan.se/multix/ Division: Avrunda, överslagsräkna, uppskatta: Negativa tal: Bråkräkning: Bråkräkning http://www.lauracandler.com/filecabinet/math/fractions.php Decimaltal:

I1 Matematiskt tänkande

Likheter, skillnader, samband, mönster, ordna, sortera, klassificera, jämföra, programmera Problemlösning, öppna frågor http://www.su.se/primgruppen/uppgiftsbok/probleml%C3%B6sning Övningar i logiskt tänkande https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/15/ovningar-i-logiskt-tankande Bebras: http://bebras.se/ Känguru: http://ncm.gu.se/kanguru Kodning: Introduktion till programmering https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/introduktion-till-programmering https://studio.code.org/ https://scratch.mit.edu/ http://www.kogics.net/kojo Fem spel https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/23/fem-smarta-kodningsspel-skolelever

I4 Geometri och mätning

Riktnings- och lägesbegrepp, figurer, känna igen, bygga, rita, mäta, längd, massa, volym, tid Visualisera lägesord https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/visualisera-lagesord Mattelek med former http://arenan.yle.fi/1-3085258 Mattelek med perspektiv (karta över rummet) http://arenan.yle.fi/1-3085244 Mäta: Meter och centimeter http://arenan.yle.fi/1-3081796 Mäta med käppar 1 http://creativestarlearning.co.uk/early-years-outdoors/outdoor-maths-measuring-the-size-of-sticks/ Mäta med käppar

I2 Tal och räkneoperationer

Antal, talnamn, sifferbeteckningar, talföljder, tiosystemet, programmering Tallinje (applikation) http://www.skolappar.nu/motion-math-zoom/ Talet 20 http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/20-something-maths-pictures/ Kodning: Introduktion till programmering https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/introduktion-till-programmering https://studio.code.org/ https://scratch.mit.edu/ Fem spel https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/23/fem-smarta-kodningsspel-skolelever

I1 Matematiskt tänkande

Likheter, skillnader, samband, mönster, ordna, sortera, klassificera, jämföra Logiskt tänkande med hjälp av löv http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/leaf-logic/ Övningar i logiskt tänkande https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/15/ovningar-i-logiskt-tankande Mattelek med färgkritor http://arenan.yle.fi/1-3085255 Mattelek med saftglas http://arenan.yle.fi/1-3085254 Dela rättvist http://arenan.yle.fi/1-3085252 Vilken sportpryl hör inte hemma här? http://arenan.yle.fi/1-3085235 Vilken leksak