Fortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik på Åland hösten 2019

Fortbildning för ämneslärare i  naturvetenskap och matematik på Åland hösten 2019

Fortbildningen är uppbyggd kring några närstudiedagar som hålls i Mariehamn + eget arbete mellan träffarna. Under fortbildningen kommer bland annat följande att behandlas: undersökande arbetssätt, öppna laborationer och problemlösning, elevaktiverande arbetsmetoder Mer information: Kursinbjudan till fortbildning Anmälningar tas emot fr.o.m den