LÄR DIG PLANERA EN FRAMTID SOM FUNGERAR BÄTTRE FÖR OSS ALLA MED CIRCULAR CLASSROOM -VERKTYGSBACKEN

Upptäck kraften i systemiskt tänkande och lär dig om hållbarhet. Utveckla ditt kreativa tänkande för att skapa en cirkulär ekonomi med hjälp av våra klassrumsvideon och inlärningsmoduler.

 

VARFÖR?

Det cirkulära klassrummet erbjuder oss alla en möjlighet att planera om produkter och tjänster så att de på ett mer hållbart, rättvist, och effektivt sätt tillfredsställer våra behov utan att de samtidigt inverkar negativt på vår planet.

VAD?

När de går över från den linjära modell vi har idag till en cirkulär modell kommer eleverna i kontakt med tre huvudsakliga inlärningsmoduler: Hållbarhet, System & Design och Kreativitet. Engagerande videon och vackra nedladdningsbara arbetsböcker stöder dessa moduler. En serie stödmaterial för lärare erbjuder extra resurser som en del av cirkulära klassrums-verktygsbacken.

VEM?

Dr. Leyla Acaroglu som har fått utmärkelsen UN Champion of the Earth, har utvecklat och planerat detta interaktiva material i samråd med finländska gymnasielärare och -studeranden för att stöda det tänkande och de praktiska färdigheter som behövs för en kommande karriär inom den cirkulära ekonomin.

HUR?

Upptäcktsfärden in i den cirkulära ekonomin går via olika försök- och samarbetsinriktade uppgifter. En serie interaktiva klassrumsaktiviteter, arbetsböckernas uppgifter och de engagerande filmerna hjälper eleverna på färden. En ny generation kreativa tänkare får lära sig hur man arbetar och tänker för att planera en hållbar cyklisk framtid i den cirkulära ekonomin.