En programvarupresentation av matematikspelen Cheops pyramid och Chefrens pyramid.

De både spelen påminner mycket om varandra, men Cheops pyramiden är den svårare varianten medan Chefrens pyramid är betydligt enklare.
I båda spelen så ska man vandra mellan olika rum, i vilka man hittar olika matematiska problem som ska lösas.

Cheops&Chefrens _MP_

Datorstöd i undervisningen – Cheops och Chefrens pyramid