Hur ska vi gö­ra för att vå­ra ar­bets­pass och ut­fär­der  ut­an­för klass­rum­met inte ska för­bli en­sta­ka lös­ryck­ta hän­del­ser ut­an­för den egent­li­ga un­der­vis­ning­en? Fo­ku­se­rar ele­ver­na un­der ute­pas­sen mera på mat­säck­en än på lä­ran­det? I det ut­vid­ga­de klass­rum­met sker lä­ran­det i au­ten­tis­ka, verk­lig­hets­nä­ra, mil­jö­er i sko­lans när­mil­jö.

Under våren 2017 ordnar RC en kurs för det utvidgade klassrummet.  Läs mer om kursen i dokumentet nedan.

Det utvidgade klassrummet

 

Det utvidgade klassrummet