Skolresurs’ fleråriga samarbete med det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO avslutades officiellt vid årsskiftet 2020-2021. Nordic ESERO avslutades, men i stället startas tre nya nationella ESERO:n, nämligen ESERO Norge, ESERO Sverige och ESERO Finland.  Nedan utdrag från Vetenskapscentret Heurekas pressmeddelande från 13.4.2021:

European Space Education Resource Office (ESERO) är Europeiska rymdorganisationens (ESA) viktigaste kanal för att stödja skolor och andra aktörer inom undervisningssektorn i Europa. ESERO-verksamheten omfattar lärarfortbildning, evenemang med syfte att sprida kunskap om rymden och produktion av aktiviteter med rymdtema för hem och skola. I Finland, som är ett av medlemsländerna i ESA, ska det nu grundas en egen, nationell ESERO Finland-enhet, som i sin verksamhet beaktar i synnerhet de språkliga och lärandemålsrelaterade specialbehoven i vetenskapsfostran i Finland. Verksamheten vid ESERO Finland koordineras av vetenskapscentret Heureka. “

Skolresurs sköter den svenskspråkiga koordineringen och organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

En grupp personer som håller i självgjorda burksatelliter.
Bild av Jan Holmgård

“I sin verksamhet kring vetenskapsfostran har ESERO Finland fokus på ESA:s tre huvudmålsättningar: att öka kunnandet om, forskningslitteraciteten kring och intresset för vetenskap och teknik, att sprida kunskap om studie- och karriärmöjligheter i synnerhet inom rymdbranschen och att bredda barn och ungas förståelse av rymdprogrammens samhälleliga och ekonomiska påverkan. För att uppnå dessa målsättningar kommer ESERO Finland att arrangera verksamhet i form av både fysiska och virtuella möten på flera språk.”

Läs hela pressmeddelandet bakom följande länk (ladda ner den svenska versionen nere på sidan).

Europeiska rymdorganisationen ESA och vetenskapscentret Heureka grundar nationell ESERO-enhet i Finland
Taggar:                 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *