SciCruise

SciCruise är en vetenskaps- och teknologifestival som ordnas som en kryssning mellan Åbo och Stockholm. SciCruise erbjuder en mångsidig uppsättning av vetenskapliga workshoppar med anknytning till teknik och miljö. Dessutom kan man delta i tävlingar, utställningar och föreläsningar. Målgruppen för kryssningen är både finska och svenska barnfamiljer, skolelever, gymnasiestuderande och lärare.

Mer information hittas på sidan för SciCruise: https://scicruise.utu.fi/?page_id=2984&lang=sv

Dekorativ bild på solnedgång över havet
Vetenskapskalas

Hör du till dem som behöver ordna barnkalas och försöker hitta på ett roligt innehåll? Helst av allt kanske du ordnar kalaset utanför det egna hemmet? Då är vetenskapskalas en fin möjlighet!

På vetenskapskalaset får barnen klä sig i labbrockar, prova på att vara kemister och testa en massa rolig och intressant naturvetenskap. I rummet invid OpiLUMA-laboratoriet kan föräldrarna duka upp kalasmaten.

Max. antal deltagare är 16 barn, experimenten lämpar sig för över 7-åringar. Födelsedagskalasen kan ordnas både på vardagar och veckoslut. Födelsedagskalaset tar 1,5 timmar varav experimenten en timme. Resten av tiden används för att fira födelsedagsbarnet vid kalasbordet.

Laboratoriet finns i Arcanum, Arcanumgränden 4 på Universitetsbacken, Åbo. Mera information på följande sida: https://sites.utu.fi/l…/lapsille-ja-nuorille/tiedesynttarit/ (OBS! Välj “Kiehtovat tiedesynttärit puutarhan laboratoriossa” och scrolla ner för svensk info)

Klicka här för att kolla i kalendern att tiden inte redan är bokad.

Födelsedagskalasen är en del av LUMA-verksamheten som vid Åbo Akademi koordineras via Skolresurs, Centret för livslångt lärande.

Barnens Akademi

Skolresurs arrangerar vetenskapsaktiviteten “Barnens Akademi” hösten 2021 om Covid19-pandemin tillåter.

Vad är Barnens Akademi?

Barnens Akademi är en helhet av vetenskapsaktiviteter för barn i lågstadieåldern. Aktiviteterna arrangeras som tvärvetenskapliga verkstäder. Verkstädernas innehåll tangerar naturvetenskaper, teknik och matematik.

Var och hur många gånger?

Vetenskapsaktiviteterna arrangeras i Aalto Juniors vetenskapslaboratoriet i Esbo, Helsingfors universitets vetenskapsfostrans laboratorium Gadolin i Gumtäckt samt i Heurekas laboratorier i Vanda.

Fem olika aktiviteter (120 min) kommer att ordnas på lördagar.

Vem kan delta?

I båda grupperna (åk 1-3 samt åk 4-6) finns plats för 15 barn.

Alla barn i Svenskfinland kan anmäla sig till sin egen åldersgrupp. Vi lottar ut platserna om antalet anmälda överskrider antalet platser (15 + 15 per gång). Man kan anmäla sig till en eller flera vetenskapsaktiviteter.

Vad kostar Barnens Akademi?

Vetenskapsaktiviteterna är kostnadsfria och finansieras av fonderna Brita Maria Rehnlund och Svenska Folkskolans Vänner.