Bilden föreställer logon för Nordic Esero med den vita texten på blå botten: European Space Education Resource Office. A collaboration between ESA & national partners.
ESA och Nordic Esero

ESA (European Space Agency) och Nordic ESERO erbjuder skolor runt om i Europa fem olika projekt som riktar sig till elever inom den grundläggande utbildningen. Skolresurs fungerar som Svenskfinlands koordinator. Genom projekten strävar man att stöda elevernas lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik och samtidigt utmana elevernas samarbetsförmåga, kreativitet och kritiska tänkande. Projekten fungerar som ämnesövergripande temaområden där de olika mångsidiga kompetenserna tränas.

De fem projekten har litet olika innehållsområden och de är antingen anpassade till en specifik åldersgrupp av elever eller så finns det inom projektet skilda program för olika åldersgrupper. Själva deltagandet i projekten är kostnadsfritt för skolor och elever.

Dekorativ bild med logona för Astro Pi, Klimatdetektiverna och Mission X

Projekten är:

 • Astro Pi

  Astro Pi-utmaningen är ett samarbete mellan ESA Education och Raspberry Pi Foundation. Eleverna har här möjlighet att föreslå och planera en egen naturvetenskaplig undersökning som kunde genomföras i rymden på den internationella rymdstationen ISS.

  Mer information finns att läsa på sidan https://www.esero.no/prosjekter/astropi/ eller på ESA:s sida http://www.esa.int/Education/AstroPI

 • Klimatdetektiverna

  Eleverna utmanas att i grupp “göra skillnad”. Deras uppgift är att identifiera och undersöka ett lokalt miljöproblem genom att ex. studera satellitbilder eller utföra olika slags mätningar.

  Mer information om projektet finns att läsa på sidan https://www.esero.no/se/klimatdetektiverna/

 • CanSat

  Inom projektet bygger elevgruppen en liten satellit (stor som en läskburk) som sänds upp med ex. en ballong.

  Läs mer om det nordiska CanSat-programmet här https://www.esero.no/prosjekter/cansat/ Också på ESA:s sidor finns mer information att läsa om CanSatprogrammet http://www.esa.int/Education/CanSat

 • Moon Camp

  Moon Camp-projektet fokuserar på innovation och kreativitet. Elevernas uppgift är att i grupp och med hjälp av ett 3D modellverktyg visionera hur det kunde vara möjligt att bo på månen

  Moon Camp är ett samarbete mellan ESA, Airbus Foundation och Autodesk. Läs mer om projektet på sidan https://www.esero.no/se/moon-camp-challenge/ På ESA:s sidor finns mycket material kring projektet, se ex. http://www.esa.int/Education/Moon_Camp och tilläggsmaterialet för elever på olika åldersstadier på sidan http://www.esa.int/Education/Moon_Camp/Classroom_resources

 • Mission X: Träna som en astronaut

  Mission X är en utmaning som fokuserar på hälsa, kost och naturvetenskap och där eleven utmanas att träna som en astronaut.

  En stor del av det internationella materialet för elever och lärare inom Mission X-projektet finns översatt till svenska. Mer information finns att läsa på sidan https://www.stem.org.uk/missionx/challenge

Dekorativ bild på solnedgång över havet.
SciCruise

SciCruise är en vetenskaps- och teknologifestival som ordnas som en kryssning mellan Åbo och Stockholm. SciCruise erbjuder en mångsidig uppsättning av vetenskapliga workshoppar med anknytning till teknik och miljö. Dessutom kan man delta i tävlingar, utställningar och föreläsningar. Målgruppen för kryssningen är både finska och svenska barnfamiljer, skolelever, gymnasiestuderande och lärare.    

Mer information hittas på sidan för SciCruise: https://scicruise.utu.fi/?page_id=2984&lang=sv