Bilden föreställer logon för Nordic Esero med den vita texten på blå botten: European Space Education Resource Office. A collaboration between ESA & national partners.
ESA och Nordic Esero

ESA (European Space Agency) och Nordic ESERO erbjuder skolor runt om i Europa fem olika projekt som riktar sig till elever inom den grundläggande utbildningen. Skolresurs fungerar som Svenskfinlands koordinator. Genom projekten strävar man att stöda elevernas lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik och samtidigt utmana elevernas samarbetsförmåga, kreativitet och kritiska tänkande. Projekten fungerar som ämnesövergripande temaområden där de olika mångsidiga kompetenserna tränas.

De fem projekten har litet olika innehållsområden och de är antingen anpassade till en specifik åldersgrupp av elever eller så finns det inom projektet skilda program för olika åldersgrupper. Själva deltagandet i projekten är kostnadsfritt för skolor och elever.

Dekorativ bild med logona för Astro Pi, Klimatdetektiverna och Mission X

Läs mer om projekten år 2020-2021 i pdf-dokumentet här.


Dekorativ bild på solnedgång över havet.
SciCruise

SciCruise är en vetenskaps- och teknologifestival som ordnas som en kryssning mellan Åbo och Stockholm. SciCruise erbjuder en mångsidig uppsättning av vetenskapliga workshoppar med anknytning till teknik och miljö. Dessutom kan man delta i tävlingar, utställningar och föreläsningar. Målgruppen för kryssningen är både finska och svenska barnfamiljer, skolelever, gymnasiestuderande och lärare.    

Mer information hittas på sidan för SciCruise: https://scicruise.utu.fi/?page_id=2984&lang=sv