StarT-projekt

I projektarbetet får barnen och de unga stå i rampljuset och utnyttja sina egna intressen och kreativitet, då projektet får behandla nästan vad som helst.

Projektets ämne

De enda kraven för projektets ämne är att det

 1. är anknutet till ett eller flera av LUMA-ämnena,
 2. behandlar något av StarTs teman.

StarTs projekt genomförs av barn och ungas stjärnteam. Teamens storlek är inte bestämda på förhand: vissa projekt, exempelvis en vetenskapsteater, kräver en större grupp, medan programmerandet av ett spel kan smidigare göras i en grupp på tre. StarT-projekt kan dock inte utföras ensam. Det är viktigt att projektet är teamets, dvs. barnens och de ungas egna arbete, men de ska förstås stödas och handledas i arbetet.

Det här fungerar! -temat är ett undantag. Där ska gruppen bestå av 3-5 elever och temat är riktat till årskurserna 1-6.

I materialbanken hittar du tips och uppgifter som stöd för projektarbetet.

Projektets form

Endast fantasin begränsar vilken form projektet kan få. Det kan till exempel vara en mindre eller större undersökning, utvecklandet av en rörlig leksak eller ett spel, robotprogrammering, att hitta en lösning till ett praktiskt problem, en vetenskapsteater eller fast en musikal.

I varje projekt ska följande göras:

 1.  Projektets produkt
  Gruppen ska bestämma vad projektarbetet kommer att producera. Produkten kan till exempel vara resultatet av en undersökning, ett spel, ett verk, en leksak, en robot eller en föreställning.
 2.  En visuell framställning av produkten
  Gruppen ska framställa en bild av sin produkt visuellt. Detta kan exempelvis göras som en bildpresentation eller en kort presentationsvideo (max 3 min) där teamets namn också framgår. Observera att en video är ett av kraven för att delta i den nationella serien (läs mer om bedömningen).
 3. Projektdagbok
  Under projektarbetet ska gruppen föra projektdagbok, som kan innehålla text, bilder och video.

Kom med!

Teman

StarT stjärnans fem uddar består av: Vetenskap-Teknologi-Konst-Arbetsliv-Framtid.

Fyra teman har valts för 2019-2020:

 1. Hållbar utveckling (bl.a. klimatförändring och cirkulär ekonomi)
 2. Matematiken omkring oss (bl.a. statistik och konst)
 3. Teknologin omkring oss (bl.a. Den funkar!, artificiell intelligens, robotik)
 4. Min LUMA

Projektens ämnen får väljas fritt – det enda kravet är att det ska finnas en anknytning till LUMA-ämnen (d.v.s. naturvetenskaper, matematik, teknik) och att ämnet behandlar ett av de givna teman.

Exempel på StarT-projekt är:

en mindre eller större undersökning konstruerande av en rörlig leksak eller ett spel, programmering av robotar, utvecklandet av en lösning till ett vardagligt problem, en naturvetenskaplig teaterföreställning eller t.o.m. en musikal.

Anmäl dig som en StarT-inlärningsgemenskap

En StarT-inlärningsgemenskap kan bl.a vara en familj, en hobbygrupp, daghemsgrupp, lågstadie- högstadie-, gymnasium- eller yrkesskoleteam!

Man kan delta i StarTs evenemang, dvs. vetenskapsfestivalerna och StarT-galan genom att berätta om projektet man genomfört och/eller genom att redogöra för den goda modell man använt sig av.

Förhandsanmäl dig här!

Genom att förhandsanmäla er kan ni få tilläggsstöd bl.a. från StarT-missionärerna. De ger er värdefull hjälp med projektarbetet. Det kan till exempel vara praktisk hjälp med att utföra projektarbetet, att ordna ett besök någonstans eller bara extra hjälp vid sidan om läraren.

Genom att meddela oss den preliminära tidpunkten och området för projektet  kan vi även erbjuda er bättre stöd under det inkommande läsåret.

Anmälan tas emot till slutet av november. Förhandsanmälningen är frivillig, men de som har förhandsanmält sig har möjlighet till stöd av oss och våra samarbetspartners.

Förhandsanmälan till StarT-tävlingen 2019-2020

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *