Hur kan vi undervisa i naturvetenskap så att elevernas tänkande utmanas och så att elevernas begreppsliga förståelse verkligen utvecklas? Jag föreställer mig att det här är frågor som de flesta av oss som undervisar i naturvetenskap funderar över.

Berit Kurtén-Finnäs

formativ_utvärdering

Formativ utvärdering