Digitala geomedier i undervisningen

Flyer: Flyer_Digitala geomedier

Målgrupp: Klasslärare och ämneslärare åk 7-9 + gymnasier

  • Digitala applikationer, kartverktyg och sensorer länkade till GPS
  • Tillgängligt satellitdata som öppet kan användas
  • Verktygen användbara i alla ämnen och temahelheter – t.ex. geografi, omgivningslära, historia, religion och gymnastik – och konkret kopplat till undervisningen och läroplanen
  • Kursen innefattar tre närstudietillfällen, du avgör  själv om du deltar i hela kursen eller i enskilda delar

Kursdragare: Mia Skog, Höjdens skola, Raseborg; Charlotte Elf, Kotka svenska samskola;  Jan Holmgård, Sursik skola, Pedersöre

Närstudier: Tisdag 11.10.2016, kl 15-18, tisdag 14.2.2017, kl 9-15 , måndag 3 april 2017, kl 15-18
Plats: Åbo, Centret för livslångt lärande, Fabriksgatan 2
Kontakt: Cecilia Lundberg (cecilia.lundberg@abo.fi /046 920 2007)
Anmälan: www.cll.fi/anmalan
Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen

Fortbildning: Digitala geomedier