Solsnurra


Material:
PET-flaska
aluminiumfolie
synål
tändsticka
medicinkapsel
svart papper
häftmassa

Ställ övre delen av en PET-flaska på ett svart papper.
Klipp fyra små fyrkanter av aluminiumfolie.
Lägg dubbelsidig tejp runt ena halvan av en tom medicinkapsel.
Vik ena kanten på varje foliebit, fäst den vikta kanten mot tejpen.
Böj foliebitarna diagonalt så att de fångar upp luftströmmen nerifrån.
Stick en synål i en tändsticka.
Fäst tändstickan över flaskans öppning med häftmassa.
Häng medicinkapseln på nålen.
Ställ snurran i ett soligt fönster.

Tändstickorna under kanten ska släppa in luft.
Man kan ev klippa kanten lite ojämn i stället.
Se film
a