Fördjupning

Åk 5-6

Produktion av värme ljus och rörelse med hjälp av elektricitet
Olika sätt att producera elektricitet och värme
Energiresurser Solsystemets strukturer och stjärnhimlen Atmosfären och luftens sammansättning Vattnets egenskaper och dess betydelse som lösningsmedel
Undersökningar av vatten Klassificering av olika ämnen i jordskorpan Verksamma ämnen i alkohol och droger och deras skadeverkningar