Om FyKe-Resursen

Projektet fortätter

Webbmaterialet Fy/Ke-resursen är tänkt för klasslärare som undervisa i Fy/Ke i åk 5-6 eller Mnk i åk 3-4.

Resursen innehåller

  • en länksamling ordnad enligt rubrikerna i läroplansgrunderna

  • elevhäfte och lärarhandledning för åk 3-4 och åk 5-6 med innehåll enligt läroplansgrunderna

  • bilder och memorykort

  • förslag till temadagar

  • förslag till praktisk utvärdering

  • beskrivningar och ritningar för eget byggande

  • interaktiva övningar

  • praktiska tips för planering och materialanskaffning

Sidorna är designade av Ken Snellman.

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan har startat epostlistan Dynamo för klasslärare som undervisar i Fy/Ke. Ta kontakt för att bli medlem!

Ett Fy/Ke-nätverk har bildats, med kontaktpersoner i alla delar av Svenskfinland.

Fortbildning för kontaktpersonerna ordnas av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.
Kontaktpersonerna kommer att ordna lokala handledningstillfällen runt om i svenskfinland.

Material som har skaffats för projektet kan lånas enligt överenskommelse.