Målsättning

Eleverna i åk 3-6 ska göra praktiska försök, göra iakttagelser och dra slutsatser av sina laborationer. Se målen i läroplansgrunderna.
De ska också lära sig rätta begrepp att uttrycka sina upplevelser med dem.

För yngre elever är det viktigast att de får praktisk erfarenhet och blir intresserade av att undersöka sin omgivning.
Man kan vara sparsam med teoretiska förklaringar i början.
Dramatisera och bygg modeller av sådant som känns abstrakt.
Satsa på några få begrepp för varje tema, t ex de här som kan skrivas ut.

Några viktiga syften för kemi