Material

Vilket material behövs i åk 3-6?
Här ska komma en lista
Förslag till konkret material räknat för en fullstor klass.
Var köpa material?
Material för utlåning
Tillverka
Ålands läromedelscentral, t ex filmer

Vilka saker är svåra att få tag i på din ort?
Finns det intresse av att sambeställa material?
Ta kontakt med akjern[at]raseborg.fi så kan det gå att ordna.

Interaktiva övningar om ämnen