Temadagar


Temadagarnas program består av stationer.
Instruktionerna till varje station finns att skriva ut.
Se länkarna.
Många konkreta föremål som behövs på stationerna
kan man tillverka själv. Se sidan Bygga.

åk 3-4

åk 5-6