Temadagar

åk 3-4

1.    Ljud, ljus

”fenomen som ansluter sig till ljud och ljus, hur man skyddar hörsel och syn”

2.    Enkla maskiner, konstruktioner

”funktionsprinciperna för enkla anordningar och hållfastheten i olika konstruktioner”

3.    Elektricitet, magnetism

”fenomen inom magnetism och elektricitet”

4.    Vatten, luft, värme

”värmefenomen och värmekällor … luftens egenskaper samt förbränning och brandsäkerhet, vattnets egenskaper och förändringar i dess aggregationstillstånd, vattenanvändningen och vattnets kretslopp i naturen”