Temadagar

åk 5-6

1.    Elproduktion, värme, ljus rörelse med el

” olika sätt att producera elektricitet… produktion av värme, ljus och rörelse med hjälp av elektricitet, elsäkerhet”

2.    Värmeproduktion, energiresurser, vattenundersökningar, vattenrening

”olika sätt att producera …  värme, energiresurser”
”vattnets egenskaper och dess betydelse som lösningsmedel, undersökningar av vatten och vattenrening”

3.    Jordens dragningskraft, friktion, jämvikt, rörelse, krafter, astronomi

” jordens dragningskraft och friktion, jämvikts- och rörelsefenomen som krafter åstadkommer, att röra sig tryggt och förebygga olyckor,  jordens och månens rörelser och olika fenomen som rörelserna ger upphov till, solsystemets strukturer och stjärnhimlen”

4.    Atmosfären, luftens sammansättning, ämnen i jordskorpan

”atmosfären och luftens sammansättning… klassificering av olika ämnen i jordskorpan, olika separationsmetoder”

5.    Rusmedel, droger

”verksamma ämnen i alkohol och droger och deras skadeverkningar”