Dekorativ bild på barn som sitter i en cirkel och har sin hand i samma skål

Här finns fortbildningar för dig som jobbar inom grundskolesektorn. Välkommen med!


Flexma – eller Flexibel matematik 2.0 – ett nätbaserat fortbildningsprogram

Dekorativ bild som föreställer logon för Flexma. Den består av texten Flexma i färg, bokstaven e är en figur

Utbildningen kombinerar de senaste forskningsrönen kring flexibelt matematiskt tänkande och lärande i matematik. Undervisningsmaterialet har utvecklats av finländska experter utgående från den senaste forskningen på området. Materialet omfattar bland annat lektionsplaner, spelifierade lärmiljöer, lek- och verksamhetsmiljöer, digitala övningsmaterial och uppgifter. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Målgrupp:

Lärare och personal inom småbarnspedagogik och förskola. Introduktionskursen lämpar sig till undervisningspersonal på alla stadier.

Följ länken nedan för att läsa mer om fortbildningsprogrammet: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/nyhetsbrev/nyhetsbrev-2-2020/flexibel-matematik-2-0/


LUMATIKKAmatematikfortbildning

LUMATIKKA-programmet är en fortbildningshelhet för pedagoger på olika stadier som i sitt arbete lär ut matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik. Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning. Fortbildningen genomförs med hjälp av blandade lärmiljöer och innefattar distansstudier på nätet.

Du kan välja att avlägga hela utbildningsprogrammet eller enskilda kurser. Själva utbildningen är avgiftsfri och den finansieras av Utbildningsstyrelsen. Läs mer på sidorna för pedagogik och lärarfortbildning via länken: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/lumatikka2020/


Esero och ESA

Logo med texten esero i blått, omgiven av en stjärna och några bollar.

Skolresurs’ fleråriga samarbete med det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO avslutades officiellt vid årsskiftet 2020-2021. Nordic ESERO avslutades men i stället startas tre nya nationella ESERO:n, nämligen ESERO Norge, ESERO Sverige och ESERO Finland. 

ESERO Finland kommer, liksom Nordic ESERO tidigare, att erbjuda lärarfortbildningar, material och klassrumsaktiviteter samt astronomi- och rymdrelaterade evenemang för undervisningen på olika stadier. ESERO Finland utvecklar tillsammans med hela ESERO-nätverket och ESA läromedel och distribuerar dem gratis till finländska skolor.

ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Åbo Akademi Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.


Skolvis lärarfortbildning i naturvetenskaper och matematik åk 7-9 (Obs! För kollegier)

Fortbildningen riktar sig till hela ämneskollegiet i naturvetenskap och matematik inom en skola. Målsättningen är att stöda lärarna i att kollegialt utveckla undervisningen i naturvetenskap och matematik. Fortbildningens uppbyggnad och innehåll  anpassas till den enskilda skolans behov. Fortbildningsmodulen består av 4-6 närstudietillfällen (eftermiddagar) i den egna skolan (vid behov kan lärarna från två närliggande skolor delta i samma fortbildning). Det detaljerade programmet utarbetas tillsammans med lärarkollegiet i den deltagande skolan i inledningsfasen av fortbildningen.

Fortbildningen är avgiftsfri, den finansieras av Utbildningsstyrelsen och av Svenska Kulturfonden. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. Läs mer om fortbildningen bakom länken: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/skolvis-lararfortbildning-for-amneslarare-i-naturvetenskap-och-matematik/