Dekorativ bild på barn som sitter i en cirkel och har sin hand i samma skål

Här finns fortbildningar för dig som jobbar inom grundskolesektorn. Välkommen med!


Flexma – eller Flexibel matematik 2.0 – ett nätbaserat fortbildningsprogram

Dekorativ bild som föreställer logon för Flexma. Den består av texten Flexma i färg, bokstaven e är en figur

Utbildningen kombinerar de senaste forskningsrönen kring flexibelt matematiskt tänkande och lärande i matematik. Undervisningsmaterialet har utvecklats av finländska experter utgående från den senaste forskningen på området. Materialet omfattar bland annat lektionsplaner, spelifierade lärmiljöer, lek- och verksamhetsmiljöer, digitala övningsmaterial och uppgifter. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Målgrupp:

Lärare och personal inom småbarnspedagogik och förskola. Introduktionskursen lämpar sig till undervisningspersonal på alla stadier.

Följ länken nedan för att läsa mer om fortbildningsprogrammet: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/nyhetsbrev/nyhetsbrev-2-2020/flexibel-matematik-2-0/


LUMATIKKAmatematikfortbildning

LUMATIKKA-programmet är en fortbildningshelhet för pedagoger på olika stadier som i sitt arbete lär ut matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik. Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning. Fortbildningen genomförs med hjälp av blandade lärmiljöer och innefattar distansstudier på nätet.

Du kan välja att avlägga hela utbildningsprogrammet eller enskilda kurser. Själva utbildningen är avgiftsfri och den finansieras av Utbildningsstyrelsen. Läs mer på sidorna för pedagogik och lärarfortbildning via länken: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/lumatikka2020/


Bilden föreställer logon för Nordic Esero med den vita texten på blå botten: European Space Education Resource Office. A collaboration between ESA & national partners.

Nordic Esero och ESA

Det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO ordnar årligen fortbildningskurser för lärare i samarbete med Europeiska rymdstyrelsen (ESA European Space Association). I projektet deltar Skolresurs som Svenskfinlands koordinator och ordnar program kring rymdrelaterade aktiviteter riktade till skolor. Aktiviteterna innefattar program både för lärare (främst fortbildningar) och elever. Klicka på länken för Nordic ESEROs webbplats för mer information: https://www.esero.no/sv/


Skolvis lärarfortbildning i naturvetenskaper och matematik åk 7-9 (Obs! För kollegier)

Fortbildningen riktar sig till hela ämneskollegiet i naturvetenskap och matematik inom en skola. Målsättningen är att stöda lärarna i att kollegialt utveckla undervisningen i naturvetenskap och matematik. Fortbildningens uppbyggnad och innehåll  anpassas till den enskilda skolans behov. Fortbildningsmodulen består av 4-6 närstudietillfällen (eftermiddagar) i den egna skolan (vid behov kan lärarna från två närliggande skolor delta i samma fortbildning). Det detaljerade programmet utarbetas tillsammans med lärarkollegiet i den deltagande skolan i inledningsfasen av fortbildningen.

Fortbildningen är avgiftsfri, den finansieras av Utbildningsstyrelsen och av Svenska Kulturfonden. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. Läs mer om fortbildningen bakom länken: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/skolvis-lararfortbildning-for-amneslarare-i-naturvetenskap-och-matematik/


Språkutvecklande ämnesundervisning (Obs! För kollegier)

Utnyttja grundläggande färdigheter (läsa, skriva, presentera, diskutera)  för att undervisa t.ex. naturvetenskap eller historia samtidigt som läroämnet används som en kontext och en motivering för elevens lärande av de grundläggande färdigheterna. En språkmedveten ämnesundervisning  har visat sig gynna både elevens språkliga lärande och elevens ämneskunskap. Vi utgår från elevens nyfikenhet och upptäckarglädje och ställer upp både språkliga lärandemål och ämnesmål.

Deltagandet finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för. Följ den här länken för att läsa mer.