Skolresurs kommer efter ett par års paus att igen erbjuda en digital julkalender. Bakom varje lucka kommer det att finnas en begreppsbubbla (concept cartoon) kring temat hållbar utveckling. Julkalendern är anpassad efter skolornas verksamhet, kalendern består därför av ca. 15 luckor. 

Begreppsbubblor är ett formativt pedagogiskt verktyg som främst använts inom naturvetenskap och matematik. I julkalendern presenteras olika områden inom hållbar utveckling med hjälp av begreppsbubblorna. Frågorna problematiseras för eleverna genom serierutor, där olika personer uttrycker vanligt förekommande uppfattningar om vardagliga fenomen. De ska stimulera barnens och ungdomarnas eget tänkande, samt ge upphov till diskussion och utgöra en utgångspunkt för eleverna att utveckla en mer korrekt förståelse för ett fenomen eller begrepp. 

Hållbarhetsteman som kommer att tas upp i julkalendern är kopplade till de vardagliga valen. Vilken proteinkälla skall jag välja? Hur var det nu med elmopeder? Är smarttelefoner faktiskt ett smart val? 

Begreppsbubblorna kan användas i klassrummet som diskussionsunderlag. I kombination med den kooperativa modellen EPA (Ensam, Par och Alla) är de ett effektivt verktyg att få igång elevernas diskussioner. När det gäller hållbar utveckling och de val vi gör i vardagen är det inte svartvitt vad som är den ultimata lösningen, utan det är viktigt att kunna föra ett resonemang och behärska de begrepp och fenomen som ligger till grund för de hållbara valen. Julkalendern kommer att ha en lärarhandledning som innehåller viktiga begrepp, fakta och länkar vidare. Dessa skall underlätta för läraren att ta in begreppsbubblorna i klassrummet. I mitten av november kommer här på hemsidan att publiceras mer information om julkalendern.

Julkalendern har sammanställts av:

Mia Skog

Berit Kurtén

Anna Pomoell

Tove Jansén

Ann-Catherine Henriksson

Annika Norrgård

Linda Karvonen


Bild av Colin Behrens från Pixabay

Hållbar utveckling tema för årets julkalender
Taggar:                                                                             

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *