Under hösten 2016 ordnar RC kursen Helhetsplanering i omgivningslära – stöd för sekvensplanering i det nya läroämnet. Kursen riktar sig till undevisande personal inom 1-6. Kursen är helt nätbaserad och be­hand­lar om­rå­den så­som lä­ran­de­mål, be­döm­ning, re­sur­ser, in­ne­håll och kom­pe­ten­ser, som du som lä­ra­re be­hö­ver be­ak­ta vid se­kvens­pla­ne­ring­en.

Läs mer i nedanstående kursanslag:
Helhetsplanering i omgivningslära

 

Helhetsplanering i omgivningslära