Lärarmaterialet

Skolresurs julkalender 2020 består av begreppsbubblor med hållbarhetstema. De här frågorna kan vara utmanande för oss alla, så Skolresurs har sammanställt ett lärarmaterial med bakgrundsinformation kring varje begreppsbubbla. Till lärarmaterialet i Materialbanken kommer du här.

Dessutom rekommenderas det inspelade webbinariet på Youtube “Begreppsbubblor och hållbar utveckling” som hållits av PeD Ann-Catherine Henriksson och FD Berit Kurtén. Där presenteras både hur begreppsbubblor används överlag, samt specifikt hur julkalenderns begreppsbubblor är tänkta att användas.

I lärarmaterialet hittas alla begreppsbubblorna i den ordning de kommer att publiceras i julkalendern i december. I själva julkalendern som ska visas för barnen/ungdomarna kommer endast en bild med en fråga och olika svar att publiceras.

I begreppsbubblorna behandlas varierande teman. Tanken är att man kan plocka de begreppsbubblor som passar målgruppen, samt anpassa nivån enligt behov. En ny lucka publiceras varje vardag mellan den 1.12 och den 18.12.

Syftet med begreppsbubblor

Syftet med begreppsbubblor är bl.a. att utmana tänkandet, skapa diskussion och utgöra en grund för att utveckla sin förståelse för ett fenomen eller ett begrepp.

Då det gäller frågor om hållbar utveckling finns det sällan några entydiga svar, ”rätt” eller ”fel”, utan det kan t.ex. handla om att kunna välja det bästa alternativet i en specifik situation. Begreppsbubblorna i detta material är därför tänkta som tankeväckare, som grund för diskussioner i klassen men också som grund för fortsatta undersökningar och fördjupningar.

Viktigt är att framhålla att flera alternativ kan vara helt okej, och att bubblorna inte används för att skapa skuldkänslor hos eleverna utan snarast visa på att det finns valmöjligheter i vår vardag som kan ha positiva konsekvenser för miljön och vår omgivning.


Själva julkalendern finns här.


Illustrationer © Moa Bergman 2020 (moa@bergman.com)

Lärarmaterialet till Skolresurs julkalender 2020 har publicerats

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *