Under perioden 2014-2019 har i Finland pågått ett stort utvecklingsprojekt inom undervisningen i matematik och naturvetenskap, LUMA Finland. Projektet har bekostats av
Undervisnings- och kulturministeriet UKM och har riktat sig till den grundläggande utbildningen. Nu har UKM beviljat pengar fram till och med år 2020, med syfte att utvidga LUMA-satsningen
bland annat till andra stadiet. Tanken är att bl.a. material som utvecklats inom LUMA Finland projektet ska komma till användning också på andra stadier än inom den grundläggande utbildningen. Nu söks intresserade gymnasier som skulle vilja delta.

Gymnasiets läroplaner 2015 och 2021, som är under arbete, lyfter starkt fram det naturvetenskapliga arbetssättet som lärandemål i både fysik och kemi. Eleverna ska lära sig
att formulera forskningsfrågor, själva planera och genomföra undersökningar, tolka och utvärdera sina resultat och hela forskningsprocessen (öppna laborationer). Många skolor saknar lämpliga laborationer och man känner sig kanske osäkra på hur det kan genomföras.

Från Skolresurs söker vi nu inom LUMA 2020 lärare och skolor som är intresserade att vara med och utveckla öppna laborationer tillsammans med sina kolleger och tillsammans med kolleger från andra skolor. De skolorna bildar ett LUMA 2020-nätverk. Målet är att skapa en resurs av öppna laborationer i naturvetenskap som kan användas av lärare i våra gymnasier. Genom att flera lärare och skolor är med och bidrar, kan vi få en användbar samling av öppna laborationer för våra gymnasiekurser i kemi, fysik och även biologi.

Mer information och information om anmälan fås här: LUMA 2020 Info

LUMA 2020 kör igång – intresserade gymnasier sökes (deadline 22.9)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *