LUMA-center Åbo Akademi hör till nätverket LUMA-center Finland.

 

LUMA-center Finland vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga. Nytt och forskningsbaserat lärande inom vetenskap och teknologi riktar in sig på hela utbildningsspektret, från förskola till gymnasiet. LUMA-center Finland fungerar som en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra placerade vid universiteten. Den svenskspråkiga verksamheten koordineras av LUMA-center Åbo Akademi i samråd med skolresurs.fi.

LUMA verksamheten:

  • inspirerar och uppmuntrar 3-19 åriga barn och unga till att studera och undersöka matematik, naturvetenskaper, teknologi och informationsbehandling (LUMA-ämnena) både i skolan och på fritiden
  • stöder och uppmuntrar nuvarande och blivande lärare och handledare, på alla stadier från småbarnspedagogik till universitet, till att upprätthålla och utveckla högklassig och inspirerande undervisning inom LUMA-ämnena
  • ökar allmänhetens förståelse för LUMA-ämnenas betydelse för individens, samhällets och miljöns välmående

 

Målsättningen är ett gott matematiskt-naturvetenskapligt och teknologiskt kunnande i hela Finland.

Fortbildningsprogrammet LUMATIKKA

Här finns information om LUMA-Finland utvecklingsprojekt.

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL).