LUMA-center Finland-nätverket ordnar de 16:e riksomfattande LUMA-dagarna* virtuellt 8.–10.6.2021. Temat för evenemanget är “Inspirera till lärande med hjälp av teknologi”. LUMA-dagarna är en unik möjlighet att träffa kolleger från hela Finland, inspireras och ta del av ny kunskap. I vanlig ordning är evenemanget avgiftsfritt för deltagarna.

Skolresurs egna verkstäder:

Ons 9.6. kl 12.00-14.00 Bedömningsmatriser som stöd för slutbedömning i fysik, kemi och biologi

Skolresurs har skapat lärandematriser utgående från de nationella bedömningskriterierna för laborativt arbete inom naturvetenskap. Lärandematriserna kan användas för formativ bedömning (självvärdering och kamratrespons) men även för summativ bedömning. Lärandematriserna är uppgjorda enligt de nya kriterierna för vitsorden 7, 8 och 9. Det är möjligt att med små förändringar utöka kraven så att även vitsordet 5 omfattas. I denna workshop får deltagarna skapa skräddarsydda lärandematriser för sådana laborationer som är meningsfulla för den enskilda deltagaren, och som kommande läsår används som en grund för en mångsidig bedömningen. Workshopen är lämplig för lärare i fysik, kemi, geografi och biologi för åk 7-9 men även gymnasielärare är välkomna eftersom arbetssättet med fördel även kan användas i gymnasiet.

To 10.6. kl 12.30-14.00 Stabil plattform för rymdrelaterad undervisning

Den europeiska rymdorganisationen ESA är måna om att rymden har rum i klassrummen. Resurser, som bland annat material och kurser, kanaliseras via projektet ESERO, The European Space Education Resource Office. Tidigare har, först svenskfinland och senare hela Finland, varit en del av Nordic ESERO. Från och med 2021 har vi i Finland egna ben att stå på i ESERO Finland. Genom dina frågor kan vi utveckla vidare!

To 10.6. kl 14.30-16.00 Escape from lockdown (på svenska)

Denna workshop kräver att du lämnar ditt hem och beger dig in till centrum av din ort för att tillsammans med medspelare på andra orter lösa en matematisk-naturvetenskaplig gåta. Samtidigt får du kanske idéer för hur friluftsaktiviteter kan kombineras med matematik och naturvetenskap, och vem vet, kanske du träffar på någon ämneskollega IRL längs vägen. Mobiltelefon med hörlurar och Zoom-appen behövs

LUMA-dagarna 2021

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *