LUMATIKKA-matematikfortbildningar för lärare hösten 2019

Den stora nationella satsningen på matematikfortbildning fortsätter under hösten 2019. Fortbildningen består av tre delar – en gemensam del, en årskursspecifik del och en valfri del. Du kan välja att delta i samtliga delar eller i någon av delarna.

Varför delta?

Utveckla dina matematiska och pedagogiska färdigheter. Få svar på t.ex. följande frågor:

Hur kan jag stöda eleven att se kopplingen mellan vardagslivet och matematikområdet? Vad ska jag göra för att utmana elever med stor inlärningspotential? Vad innebär öppna problemlösningsuppgifter och var hittar jag sådana? Kan en ettåring verkligen behöva matematiska utmaningar?

För vem?
Personal inom småbarnspedagogik och förskola, klasslärare, ämnes- och speciallärare samt andra intresserade.

När och hur?

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är kostnadsfri för deltagaren. Fortbildningen är huvudsakligen nätbaserad, men del 2 (den stadiespecifika delen) går hösten 2019 både som distansmodul och som modul med närstudietillfällen.

Mer information:

Allmän information

Vasa: åk 1-6

Åbo: småbarnspedagogik

Helsingfors: småbarnspedagogik eller åk 1-6 eller åk 7-9

LUMATIKKA-FORTBILDNINGAR HÖSTEN 2019

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *