LUMATIKKA – för att matte är kul!

LUMATIKKA-fortbildningsprogrammet i matematik har skapats inom ett nytt och unikt samarbetsprojekt. Programmet finansieras av Utbildningsstyrelsen. LUMATIKKA inleddes hösten 2018 och riktar sig till pedagoger på samtliga stadier. Målgruppen är alltså såväl t.ex. småbarnspedagoger, klasslärare som ämneslärare.  Genom programmet strävar utbildarna att ge pedagoger runt om i Finland verktyg för att stödja barn och unga  till ökad förståelse, fler färdigheter men framför allt en starkare självkänsla och ett ökat intresse då det gäller matematikområdet. Utbildningen innehåller närstudietillfällen men också en digital kursportal med övningar och ett stort utbud av material. Kursens innehåll och kursmaterialet skapas genom samarbete mellan matematikdidaktiker från samtliga deltagande finländska universitet. Genom att delta i fortbildningsprogrammet får du tillgång till det här nyproducerade materialet!

Kursinnehållet består av tre delar – en gemensam del, en årskursspecifik del och en valfri del. Som kursdeltagare kan du välja att delta i samtliga delar eller i någon av delarna. Du skräddarsyr en lärstig som passar just för dig! Utbildningens innehåll liksom kursmaterialet är kostnadsfritt för kursdeltagaren.

I den introducerande gemensamma delen får kursdeltagarna bekanta sig med två områden som har visat sig innebära många utmaningar för pedagoger på samtliga stadier. De två områdena är matematisk problemlösning och  bemötandet av barn och unga på olika färdighets- och kunskapsnivåer. Vad finns det för forskningsresultat kring detta? Vilka konkreta verktyg kan jag som pedagog utnyttja i min egen undervisning?  Kursdeltagarna har också möjlighet att komma med önskemål om vilka områden som kunde tas upp i den uppföljande, stadiespecifika, delen av fortbildningsprogrammet. I den tredje delen av kursen, den valfria delen, kan kursdeltagaren välja korta kurser från utbudet inom kursportalen. De valbara kurserna kan vara delvis nätbaserade (innehåller ett eller flera kortare närstudietillfällen) eller helt nätbaserade. Kursdeltagarnas diskussioner, reflektioner och delandet av egna erfarenheter och idéer utgör viktiga delar under programmet. Vi rekommenderar varmt att du tar minst en kollega med dig på fortbildningen. På så sätt kan ni diskutera tillsammans och också pröva på de olika verktygen på den egna enheten.

Mer information om fortbildningsprogrammet finns att läsa på svenska på sidan https://lumatikka.luma.fi/sv/   På hemsidan hittar du också länken till kursanmälan.

Vi svarar också mycket gärna på dina frågor kring LUMATIKKA-programmet!

Kirsti Hemmi, Åbo Akademi/FPV (för frågor kring kursens innehåll) kirsti.hemmi@abo.fi

Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi/CLL (för praktiska frågor kring kursens upplägg) ann-catherine.henriksson@abo.fi, tel. 02-2153295

LUMATIKKA

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *