Mobila laboratoriet ”Mät mig” ger eleven en möjlighet att mäta

  • Lungvolymen
  • Gripkraften
  • Hopphöjden
  • Ljudfrekvensen
  • Pulsen

Temat för samman naturvetenskaper, hälsokunskap och gymnastik.

Mätresultaten visar skillnader mellan individer och resultaten kan diskuteras ur ärftlighetens, miljöpåverkans och hälsans synvinkel.

Utförandet: http://luma.utu.fi/mat-mig/