«Mission X: Träna som en astronaut» är ett internationellt undervisningsupplägg for elever på grundskolans årskurser 3 -6 (10 – 12 år) med fokus på hälsa, fysisk fostran och kost, och där eleverna utmanas att «träna som en astronaut.»

Uppdragets aktiviteter omfattar bland annat styrketräning, en rymdvandring, hopp till månen, klättra upp på ett berg på Mars eller en resa till en annan planet.

Eleverna får göra fysiska övningar, öva samarbete och genomföra naturvetenskapliga undersökningar. Hur kan jag ta reda på fetthalten i en ostburgare? Hur kan jag utföra ett test för att utveckla min koncentration och reaktionsförmåga? Eleverna får lära sig hur vår kropp fungerar på jorden och hur astronauterna lever och arbetar under rymdresorna. MX passar mycket bra in i den nya läroplanen. Förutom att projektet är ämnesövergripande fokuserar man på flera av de mångsidiga kompetenserna. Hälsotemat kan genomföras som ett separat tema eller förenas med temat rymden.

Projektet är internationellt (i fjol deltog 65 000 elever från olika länder) och det nordiska teamet leds av Nordic ESERO i Norge (www.esero.no). I Finland fungerar Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan som samordnare (www.skolresurs.fi).

 

HUR FUNGERAR MISSION X?

Läraren anmäler klassen till uppdraget genom att fylla i den elektroniska blanketten före den 1. december 2018. Länken till blanketten finns nedan på svenska och på finska.

 

Anmälningsblankett på svenska  https://goo.gl/forms/0ZaxsaN3W1lOKjL22

Suomenkielinen ilmoittautumislomake   https://goo.gl/forms/x4LPkBIPygYYMKor2

 

Projektperioden för Mission X pågår under tiden 15.1 – 15.5.2019 och du kan genomföra projektet när som helst under den tiden. Undervisningsmaterialet finns för tillfället tillgängligt på en tillfällig websida https://www.nasa.gov/tla

Här kan du ladda ner samtliga aktiviteter på svenska

 

VAD FÅR KLASSEN UT AV MISSION X?

När ni har anmält klassen bestämmer ni själv vilka av aktiviteterna ni önskar genomföra under ert projekt. I övningarna förenas naturvetenskap, kost, fysisk aktivitet och hälsa inom en ramberättelse om astronauterna på rymdstationen ISS.  Före och under projektperioden får läraren nyhetsbrev med konkreta tips på tilläggsaktiviteter kring temat rymden. Det finns också möjlighet för klassen att kommunicera med andra deltagande skolklasser.

 

Om du har frågor kring Mission X kan du kontakta Ann-Catherine Henriksson på adressen fi@esero.no