LUMA Åbo Akademi och Lounais-Suomen LUMA-keskus lånar ut till skolor tre olika mobila laboratorier med följande tema:

  1. Skogen i mikroskop
  2. Vattenkvalitet
  3. Mät mig!

Utrustningen och materialet lämpar sig för årskurs 7-9 i grundskolan men kan användas anpassat i lågstadiet och gymnasiet.

Bokningskalendern samt skriftligt material med delvis översättning till svenska finns på Lounais-Suomen LUMA-keskus sidor: https://sites.utu.fi/luma/sv/undervisningshelheterna/

Kontakta Tove Jansen @abo.fi eller direkt Katja Puutio @utu.fi (på finska) när du vill låna utrustning till din skola.

Vi sänder utrustningen till skolor på begäran!