Skip to Content

Fortbildning i fysik och kemi för åk 3-6

Skaffa dig verktyg för inspirerande undervisning i fysik och kemi! Undervisar du i fysik och kemi men vill ha tips på hur du kan göra lektionerna inspirerande och begripliga? Med enkla och billiga medel är det möjligt att väcka intresset hos eleverna, kom med på en inspirationsdag och lär dig hur! Kursledaren Anna Karin Jern, jobbar själv som klasslärare och har byggt upp ett materialpaket som hon gärna lär andra att samla ihop och använda. Idén med materialpaketet är att det består av vardagliga saker som alla känner igen (t.ex. sugrör och ballonger) men som med fördel kan användas i undervisningen för att göra ämnena mer begripliga och lätthanterliga.

Målgrupp, tidpunkt och ort: Utbildningen riktar sig i första hand till klasslärare i årskurserna 3-6 men även ämneslärare i årskurserna 7-9 är välkomna. Närstudiedagar ordnas på flera orter våren 2011, se händelskalender för närmare information om program, dagar och orter.

Utbildning i Åbo 26.8
Utbildning i Kristinestad: 12.9
Utbildning i Vasa: 27-28.10

Kursen i Vasa består av två dagar där den första dagen är en kurs där man fördjupar sig i ämnenas didaktik och den rekommenderas varmt för alla lärare som tagit del i Anna Karins inspirationsdag.

Andra orter kan även komma ifråga, följ med i vår Händelsekalender! Utbildningen är gratis för deltagarna, då

Anmälningar tas emot av Kerstin Fagerström
(Fornamn.Efternamn@skolresurs.fi)

Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen.

BilagaStorlek
Fortbildning_Vasa-2.doc350.5 kB


story | about seo