Skip to Content

Abiturienter labbade en vecka på ÅA

Abilabb07

Den 16:e laborationskursen i kemi och fysik för abiturienter arrangerades den 6-10.8 2007 vid Åbo Akademi. Kursen arrangeras i samarbete med Svenska Matematiklärarföreningen och Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi. Deltagarantalet var i år aningen lägre än vanligtvis, med 20st elever från 10 svenskspråkiga gymnasier. Utbudet på olika kemigrenar under kursen är mycket mångfaldigt, dvs. kursveckan är mycket intensiv och informationsflödet stort. Feedback från gymnasielärare har alltid varit välkommet, och i våras kontaktades vi faktiskt av en lärare som hade önskemål om vilka ämnen som kunde behandlas under veckan, då vissa områden inom kemi inte hinner genomgås i gymnasiet tillräckligt noga. Detta beaktades i årets upplägg av kursprogrammet. Därmed undervisades spektrometri i teori under en föreläsning och utövades praktiskt i labb, så eleverna fick chansen att bekanta sig med både UV-VIS och FT-IR spektrometrar vilket mera sällan är möjligt i skolan.

Kursveckan bestod av föreläsningar och laborationer på fyra kemi- samt ett fyskilaboratorium. Eleverna jobbade gruppvis under hela veckan. Bl.a. framställdes aspirin på laboratoriet för organisk kemi och schampo i laborationerna. Förutom schampo hörde även en demo i molekylmodellering till programmet på laboratoriet för fysikalisk kemi, var även NSAIDs (”värkmediciner”) undersöktes med hjälp av spektrometri. På laboratoriet för analytisk kemi fick eleverna analysera vattenprov som de hade tagit med sig hemifrån. På fysiklaboratoriet utfördes ljudmätningar, ljusspektrum från olika lampor mättes, tjockleken på ett hårstrå bestämdes, samt elektronens rörelse i ett magnetfält undersöktes. På laboratoriet för oorganisk kemi undersöktes syra-bas reaktioner i vattenlösningar, var eleverna även blev bekanta med bl.a. pH mätningar.

På tisdag eftermiddag fick eleverna bekanta sig med Ciba, Raisio, under ett företagsbesök. På agendan stod både presentationer samt rundvandring i laboratorierna på RTC (Research and Technology Center).

På föreläsningsfronten behandlades bl.a. ”kemi i köket”. Varför värms inte is i mikron? och Varför fastnar maten i stekpannan? var frågor som diskuterades. Dessutom fick eleverna höra allmänt om komplexiteten hos smakers och aromers kemi med främst chili som exempel (vars aktiva substans capsiacin alltså vare sig är en smak eller en arom). Andra mycket utförliga föreläsningar gavs om spektrometri och polymerkemi. Enkla och praktiska exempel gjorde att mycket omfattande teori kunde hållas på en lämplig nivå. Dessutom diskuterades en mycket intressant del om polymerers användning som sjukvårdsmaterial. Innan kursen avslutades presenterades även ”lågornas kemi - het kunskap”. Eleverna fick delta i diskussioner om förbränning och koldioxidutsläpp.

Så att det inte i misstag heller skall bli långtråkigt i Åbo arrangerades även fritidssysselsättningar i form av middag på Rax samt på torsdag kväll en spelkväll.

Till slut sammanfattades veckans händelser och varje elev fick fylla i en utvärderingsblankett. Feedbacken som kursen erhåller används till att utveckla kursen enligt elevernas önskemål. Dessutom kommer gymnasielärare igen att tillfrågas gällande kursinnehållet så att utbudet blir möjligast nyttigt.

Vi hoppas traditionerna kan fortsätta, för denna kursvecka ger mycket nyttiga insikter i kemi och fysik, både praktiskt och teoretiskt. Viktigt är också att skapa nya kontakter mellan olika skolor/elever i Svenskfinland. För egen del önskar vi nästa års abiturienter varmt välkomna till ABI-kursen 2008 vid Åbo Akademi!

Som slutord kan ett citat från utvärderingen nämnas: ”Till sist vill jag tacka för en trevlig kurs som verkligen fått mig att inse att det är naturvetenskaper som jag skall satsa på”

Carl-Mikael Tåg & Jessica Rosenholm (jessica.rosenholm_at_skolresurs.fi)
ABI kurs koordinator 2006-2007 / Ex-ABI kurs koordinator 2003-2005story | about seo