Skip to Content

Jättelikt tomt hål funnet i universum

Cold spot

Astronomer har hittat ett enormt tomt hål, nästan en miljard ljusår i diameter, i vårt universum. I detta enorma område verkar det varken finnas stjärnor, gasmoln eller ens någon mystisk "mörk materia".

"Inte bara det att ingen någonsin funnit ett så här stort hål tidigare, men vi hade aldrig ens förväntat oss att hitta något av den här storleken", säger Lawrence Rudnick vid University of Minnesota, en av forskarna bakom upptäckten.

Läs mer på http://www.nrao.edu/pr/2007/coldspot/story | about seo