Skip to Content

Reirect

Sidan har flyttat till https://blogs2.abo.fi/skolresurs/

Om projektet

Välkommen till Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan!

Vi är ett allfinlandssvenskt projekt, Åbo Akademi (www.abo.fi) är projektägare med Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (www.stvif.fi) som en viktig samarbetspart. Vi samarbetar också med bl.a. det nationella LUMA-center Finland (www.luma.fi/keskus)och Nordic ESERO. Inom Åbo Akademi hör vi till Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia (www.cll.fi).

Syftet med projektet är i första hand att stöda lärare i naturvetenskapliga ämnen runt om i Svenskfinland. Om du önskar veta mer om projektet, ta kontakt med t.f.verksamhetsledare Cecilia Lundberg (cecilia.lundberg_at_skolresurs.fi, 02 2154950.

Strategi för verksamheten 2016-2018

Lägesanalys

Läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet erbjuder nya utmaningar för de finlandssvenska skolorna. Exempel på nyheter är det ämnesintegrerade lärande och den ökande digitaliseringen. Till digitaliseringen hör en grundläggande förståelse för hur den digitala världen byggs upp och fungerar.
Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan (RC) har utmärkta möjligheter att stärka sin position som den naturliga kontaktpunkten för finlandssvenska skolor, lärare, studerande, elever och hem. RC vill upprätthålla högsta kvalitet i sin verksamhet genom att bidra med inspiration och nya metoder för bättre förståelse och lärandemiljö inom naturvetenskaper och teknik. Resurspersonerna är RC:s viktigaste resurs. RC samarbetar aktivt med till exempel nätverket LUMA-center Finland och strävar efter att bygga upp och upprätthålla ett nordiskt kontaktnät med motsvarande aktörer.

Mission

Stöda lärarna att ge en grund inom matematik, naturvetenskap och teknik i åk F-6 inom den grundläggande utbildningen
Bidra till att upprätthålla och öka intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik i åk 7-9, gymnasiet och inom övriga utbildningar på andra stadiet
Främja rekrytering till naturvetenskapliga och tekniska högskole- och yrkeshögskolestudier
Fungera som en inspiratör och handledare för lärare kring forskningsbaserade arbetssätt och nya idéer i undervisningen
Kontinuerligt utvärdera och förbättra den egna verksamheten

Vision

RC vill vara den mest centrala mötesplatsen för lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Verksamhetsprinciper

RC:s målgrupp utgörs i huvudsak av lärarna i de svenska skolorna i Finland
RC byggs upp av engagerade resurspersoner som har kännedom om sitt ämnesområde och håller aktiv kontakt med lärarna
RC satsar på pilotverksamhet för nya metoder och material i matematik, naturvetenskap och teknik för grundläggande utbildning och andra stadiets utbildningar
RC förmedlar aktuell information till lärare, skolledning och föräldrar
RC erbjuder studiebesök, fortbildning och handledning för att ge insikt i naturvetenskap och teknik i teori och praktik
RC skapar och upprätthåller nationella och internationella samarbeten som inkluderar näringsliv, offentliga och tredje sektorn

Aktuella finansiärer

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan finansieras av olika stiftelser och organisationer:

Åbo Akademi

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

Finska Kemistsamfundet

Kom­mer­se­rå­det Otto A. Malms do­na­tions­fond

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Stiftelsen för Åbo Akademi

Svenska Kulturfonden

Tiina & Antti Herlins fond

Utbildningsstyrelsen

Östersjöprojektet

BilagaStorlek
RC2014.pdf1008.88 kB
RC2015.pdf1.07 MB
RC strategi 2016-18.pdf204.16 kB


page | about seo