Skip to Content

Grattis Kreativ, Luova och Jippo!

Webbtidningen Kreativ

Undervisningsministeriet har beviljat statens pris för informationsspridning 2008 till åtta privatpersoner eller grupper för förtjänstfull informationsspridning. Livsgärningspriset gick till akademikern Olli Lehto för sitt omfattande livsverk inom vetenskaplig forskning och informationsspridning.

Men ett av de övriga prisen gick till gruppen bakom nättidningarna för unga: Jippo, Luova och Kreativ. Gruppen består av Maija Aksela, Jenni Västinsalo, Veli-Matti Vesterinen, Venla Sandgren och Suvi Korhonen och motiveringen lyder "för högklassigt och innovativt redaktionsarbete med de av LUMA-centret utgivna Jippo – Lasten luonnontiedeverkkolehti samt Luova – Nuorten luonnontiedeverkkolehti (sv. Kreativ – Naturvetenskaplig nättidning för ungdomar)". Ett stort grattis till pristagarna!

Nordisk astronomitävling för gymnasieelever

NOT-teleskopet på La Palma

Är du gymnasieelev och intresserad av astronomi? Då kan du delta i den nordiska uppsatstävlingen om astronomi. Från varje nordiskt land kommer en vinnare att utses av en nationell expertgrupp. Under fjärde kvartalet 2009 kommer vinnarna att få resa till det Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), ett modernt 2.6-meters-teleskop på ön La Palma, Kanarieöarna. Vinnarnas rese- och uppehållskostnader täcks och under besöket kommer de att planera och genomföra observationer tillsammans med astronomer som jobbar på NOT.

Spelkväll i kemi i Helsingfors (anmäl dig före 14.4)

16.04.2009 15:30

En fortbildningskväll för lärare i kemi ordnas. V-diagrammet presenteras och några undervisningsspel. Kvällen blir en spelkväll då deltagarna tillsammans får spela undervisningsspel (inte dataspel).

Anmäl dig senast tisdagen den 14.4 till nina.siegfrids@helsinki.fi

Ytterligare information finns i den bifogade filen

Studiecirkel för lärare i LEGO-programmering på Heureka (anmäl före 12.4)

16.04.2009 15:00

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
arrangerar i samarbete med Heureka nästa studiecirkel för lärare i
LEGO-programmering.
Kursstarten skjuts upp (OBS! ingen kurs 9 april)

Tidpunkt:
16.4 2009 kl. 15.00-19.00
Plats: HEUREKA, Dickursby, Vanda

Anmälningar tas emot av Kerstin Fagerström, kerstin.fagerstrom@abo.fi och av Jani Karlsson, jani.karlsson@heureka.fi

Anmälningstiden går ut den förlängd till 12.4. kl. 15.00

Studiecirkeln är avgiftsfri för lärare och finansieras av UTBILDNINGSSTYRELSEN.

RC-LUMA:s Astronomiseminarium och astronomivecka 20-23.4

Internationella astronomiåret 2009

Samarbetsgruppen RC-LUMA inom Åbo Akademi och Helsingfors universitet ordnar ett
Astronomiseminarium för lärare i högstadiet och gymnasiet måndagen den 20 april 2009 i Helsingfors universitets lokaliteter. Tack vare finansiering från Magnus Ehrnrooths stiftelse och Utbildningsstyrelsen erbjuds helt kostnadsfritt högklassigt program med inhemska forskare och utländska prisbelönta föreläsare. Seminariedagen innehåller föreläsningar om stjärnornas och universums struktur och händelser i dess utveckling, vår plats i universum, teleskop, Big Bang och darwinism.

Stipendier för lärare lediganslås

17.04.2009 00:00

Svenska tekniska vetenskapsakademien (www.stvif.fi) lediganslår
stipendier för lärare. Dead-line är 17.4, ansökan elektroniskt till
stv@stvif.fi. Stipendier lediganslås också på hösten, så ansökan nu
gäller främst verksamhet som skall ske före årsskiftet. Närmare
uppgifter och råd fås på adressen stv@stvif.fi eller per telefon
040-721 3805 (Niklas Meinander).

Resurscentrum välkomnar lärare att diskutera sina projektförslag med
resurspersonerna eller koordinatorn Kerstin Fagerström.

STV:s lärarpris 2009 till Atte Rydgren

Atte Rydgren

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utdelade i år sitt tionde lärarpris. Mottagaren Ann Charlotte "Atte" Rydgren i Sökövikens skola har med sin naturliga entusiasm och sitt glada tillvägagångssätt i klassen jobbat starkt för skolans naturvetarprofilering och gjort speciellt astronomin till ett intresse för hela skolan. Hon är en fin tillgång för skolan när det gäller kollegialt samarbete för att skapa en ännu bättre skola. Resurscentret framför sina varma lyckönskningar till pristagaren.

Fortbildning i kemi och fysik, Nykarleby och Härmä (sista anmälningsdag 18.5)

02.06.2009 09:00

Välkommen på fortbildning i kemi och fysik!

Fortbildningen arrangeras i samarbete mellan Resurscentrum i matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, projektet NaturligVis och Heureka. Fortbildningen riktar sig till kemi- och fysiklärare inom grundskolans högre stadium, samt på gymnasienivå och inom yrkesutbildning.

Fortbildningen är avgiftsfri för deltagarna och finansieras av Magnus Ehrnrooths stiftelse och Utbildningsstyrelsen.

För närmare information se bifogade fil

Uppge din e-post när du anmäler dig!

International Space Camp i Alabama

Även i år kommer en lärare och två elever att representera Finland på
kursen International Space Camp i Alabama. Kursen och uppehälle är
gratis, deltagarna behöver endast betala resorna (som kan fås ersatta
med stipendier). Eleverna och läraren behöver inte vara från samma
skola, programmet i Alabama är helt skilt för lärarna och eleverna. I
kursen deltar lärare från ca 30 länder och en lärare från varje
delstat i USA.

Passa på och ta chansen ifall du ens är lite
intresserad, och sprid information till dina elever.

Matematikmentorprojekt för studerande kör igång i Åbo 15-17 april (anmäl dig!)

15.04.2009 00:00

Ett matematikmentorprojekt kör igång för studerande i Åbo, projektet som är en pilot inleds med en tredagars utbildning 15-17 april med Farid Nolen och Ismail Pelaseyed
från Intize i Göteborg. Ifall projektet utfaller väl finns det intressen av att utvidga konceptet till andra delar av landet.

Mera information och anmälningar till Kerstin Fagerström
förnamn.efternamn@skolresurs.fi

Kom ihåg att uppge din e-post när du anmäler dig!

Sista anmälningsdag 9 april

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut