Skip to Content

Lärarstuderande besökte skolor i Umeå

Umeå universitet

De två sista dagarna i februari besökte årets auskultanter i matematik, fysik och kemi Umeå. Redan att få ta den omdiskuterade RG-Line över kvarken var en upplevelse, men resan gav mycket mer än så.

Diagonalen – interkommunalt matematikprojekt i Norra Österbotten

Sex kommuner i Norra svenska österbotten (Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby) är för tillfället engagerade i ett matematikprojekt som kallas Diagonalen. Projektets styrgrupp består av respektive kommuns skoldirektör samt projektledaren. I varje kommun finns en arbetsgrupp som jobbar med den egna kommunens profilering inom projektet.

Samlad information om kemiundervisning

På vändagen 14.2.2008 publicerades Finlands första samlingsverk om kemiundervisning på alla skolstadier och i universitet. Boken finns än så länge endast som en nätpublikation editerad av Maija Aksela och Marja
Montonen

http://www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,523,81653

Glad Vändag!

Glad Vändag!

Vändagshälsning från Mattelandet

14.02.2008
14.02.2008

I bilden ovan och i den bifogade bilagan vandag.pdf finns hjärtformer, som alla är konstruerade med enkla matematiska kurvor - hur?

Svaret hittar du i bilagan vandag-svar.pdf

Matematiktävlingen KÄNGURU

20.03.2008 00:00

Matematiktävlingen KÄNGURU har under de senaste åren nått stor framgång runt om i världen.
Redan över 4,5 miljoner elever från grundskolor och gymnasier från 40 länder försöker igen lösa KÄNGURU -uppgifter den
tredje torsdagen i mars, alltså den 20 mars 2008. Om den ordinära tävlingsdagen inte passar, kan
man delta i tävlingen även senare, dock senast den 11 april 2008.

HUCS 50 år - Kampusdagar 26-27.2.2008

HUCS fyller i år 50 år och anordnar i samband med sitt jubileum sina årliga Kampusdagar. Platsen är Mejlans, Jorvs och Peijas sjukhus. Under kampusdagarna (26-27.2) kan elevgrupper besöka Mejlans sjukhus där man får bekanta sig med bl.a. förlossningssalar, röntgenapparater och operationssimulatorer. I Peijas finns det t.o.m. möjlighet att få följa med en riktig operation.

29 besvarade vår enkät om nyhetsbrevet

Vi fick 27 svar via denna webbsida och 2 per post, totalt var det 29 lärare som besvarade enkäten. På ettårsfesten 14.1 delades det utlovade bokpriset ut till Hans Mecklin, som var den lyckliga vinnaren i utlottningen. Han var personligen på plats och mottog boken Spjutspetsar. Grattis till Hans Mecklin och tack till er alla som deltog!

Kreativa vinnare i TekNatur 2008

Pulsjetmotor, temperaturlogger, havskommunikation och pussellösning gav första pris i TekNatur 25.1-26.1.2008 i Helsingfors. I de tre tävlingarna Projekt, Skriv och Sjukampen deltog 69 elever från 18 finlandssvenska skolor.

MAOL:s provpaket för gymnasiekurserna finns nu på svenska

Ett samarbete med Resurscentret och MAOL rf (Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen) har nu möjliggjort att MAOL:s provpaket för gymnasiekurserna igen finns att få på svenska. Det erbjuds två-tre prov för alla gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi (obligatoriska och fördjupade kurser).

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut