Skip to Content

Esbo i topp i matematiktävling för åttondeklasser

Elefant

Den finländska finalen av Nordisk matematiktävling för åttondeklasser gick av stapeln i Vasa den 24–25 april. Totalt deltog 71 klasser från 22 olika skolor i uttagningarna, som bestod av två deltävlingar under hösten och vintern.

MAOLs kursprov nu gratis!

MAOLs årliga kursprov för gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi har i år, efter en lång paus, översatts till svenska. Initiativet togs av Resurscentret som också står för översättningskostnader.

Alla prov (MAA 13 st, MAB 8 st, FY 9 st och KE 5 st) finns tillhanda i elektronisk form (.doc och .pdf).

Vill du bekanta dig med det senaste på räknarfronten?

Resurscentret, Texas Instruments och Laskentaväline ordnar en utbildningskväll för alla intresserade lärare. Kom till Brändö gymnasium torsdagen den 8 maj klockan 18.00. Vi skaffar fram ett antal räknare av typ TI-nspire att experimentera med. Räknaren är en vidareutveckling av den gamla goda TI-84 plus. Prisklassen är densamma, men många nya funktioner har inkluderats.

Fysikdidaktik i Vasa

Staffan Andresson

Staffan Andersson, universitetslektor i fysikens didaktik vid Uppsala universitet, besökte Vasa 17.4. Han höll en intressant presentation om aktuella teman inom didaktikforskning. Cirka 10 lärare från Jakobstad i norr till Närpes i söder deltog.

Ballong i buss

Ballonger

Verksamhetsberättelsen 2007

Resurcentrets verksamhetsberättelse 2007 är nu klar och kan läsas och spridas till intresserade.

Nyhetsbrev 3

Paula

Bästa läsare!

Resurscentrets andra verksamhetsår har kommit igång med studiecirklar, lärarträffar, inspirationskvällar och skolbesök. Under året satsar vi särskilt på att utöka de direkta kontakterna med lärare och skolor. Och vi har målsättningen att bli ännu bättre än tidigare genom att svara på de utmaningar och uppdrag som ni lärare vill ge oss.

I Nyhetsbreven publicerar vi en del av materialet som huvudsakligen finns samlat på vår webbplats. Vi hoppas att det är till nytta och nöje!

STV:s skolstipendier kan sökas fram till den 27 april

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland rf har valt skolsektorn till ett tyngdpunktsområde för sin verksamhet. I skolorna skapas förutsättningarna för morgondagens samhälle - och också basen för rekryteringen till högre teknisk utbildning och teknisk-vetenskaplig forskning.

Lärare i Nyland samlades i Heureka

Torsdagen den 3 april samlades 25 lärare i matematik, fysik och kemi i Vetenskapscentret Heureka. På programmet stod en presentation av Heureka samt av den svenskspråkiga Heureka-läraren Tomas Ehrnrooth. Under glad samvaro diskuterades sedan Resurscentrets kommande verksamhet och önskemål på verksamhet.

Påskhälsningen har nu kompletterats med förklarande bilagor

Glad Påsk!

Lagom till påsk kom en hälsning från Mattelandet med ett memoryspel om symmetri. Sidan har nu uppdaterats med kompletterande material. Följande bilagor finns tillhanda:

Pdf-fil att klicka fram: pdf-filen Memoryspel med symmetrier.

Den andra bilagan (symmetrier), där frågan "Vad menas med symmetrier?" behandlas, är avsedd som bakgrundsmaterial till memoryspelet.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut