Skip to Content

Orbitaldag i Vasa

Några av deltagarna samlade vid datorerna.

Under en fortblidningsdag i september fick 14 gymnasielärare bekanta sig med programmet HyperChem under docent Henrik Konschins ledning. Deltagarna fick bl.a. arbeta med molekylmodellering och en del kring orbitaler. Fortbildningen hölls vid Akademill i Vasa. Dagen lockade lärare från olika delar av Svenskfinland.

Hur bibehålls elevers motivation för matematik i åk 4-6.

Mikaela Thorén är en av dem som tilldelats Göran Emanuelsson-stipendiet 2008 för sitt examensarbete: "Hur bibehålls elevers motivation för matematik i åk 4-6. En intervjustudie med erfarna lärare".

Juryns motivering:
Mikaela Thoréns arbete berör en för både skola och samhälle central fråga, nämligen den om hur elevers intresse för matematik kan bibehållas och fördjupas.

Välbesökt vardagsfysik i Vasa

Patrik Norqvist i full fart.

En betydande andel av de österbottniska fysiklärarna och ett antal andra intresserade fick den 24.9.2008 lyssna till en medryckande presentation av vardagsfysik, serverad av partik Norqvist från Umeå universitet. Han har blivit lite av en kändis i Sverige genom att delta i olika TV-program och har skrivit ett par uppmärksammade böcker. Under kvällen förklarade han i rask takt ett antal vardagsfysikaliska fenomen, allt från varför smörgåsar alltid faller med smörsidan neråt till hur man kan räkna ut var på jorden länder finns om de har en måne på sin flagga.

Tillbaka on-line

Uppgraderingen av systemet har gått bra och nu är skolresurs.fi tillbaka on-line. De närmaste veckorna kommer det säkert ändå att finnas en del buggar i det nya systemet så vi ber om tålamod medan vi reder ut dem. Om du upptäcker nånting som inte uppför sig som det ska, ta gärna kontakt med markus.norrby@skolresurs.fi.

Vi välkomnar Ole Hellsten

Ole Hellsten

Vi välkomnar Ole Hellsten, som är vår nya resursperson fr.o.m hösten. Ole har tidigare varit gymnasielärare i matematik och är stationerad i Helsingfors.

Uppgradering av skolresurs.fi

Den 22-23.9 kommer www.skolresurs.fi att delvis vara nere för underhåll. Vi hoppas att det inte ska ta lång stund, men man vet ju aldrig riktigt med datorer... Senast tisdag eftermiddag ska nog allt fungera igen och med lite uppfräschat utseende och nya funktioner.

Karin Kairavuo har övergått till andra uppgifter

Karin

 

Karin Kairavuo, som fungerat som vår resursperson i matematik har övergått till andra uppgifter från hösten. Resurcentret vill tacka Karin för hennes stora insats inom Resurscentret och hoppas på fortsatt gott samarbete med Karin via Mattelandet.

Millenium Youth Forum på Heureka

04.10.2008 12:00
04.10.2008 14:00

Professor polymerkemisten Robert Langer vann Millennium-priset i teknologi. Han kommer till vetenskapscentret Heureka och ger en föreläsning om sin uppfinning och forskning. Tillfället riktar sig till grundskolans högre klasser, gymnasieelever och deras lärare och rektor.

Nätstudiecirkel om IT i undervisningen inom matematik och naturvetenskap

22.09.2008 00:00

Välkommen med på en alldeles ny typ av studiecirkel för lärare i matematik och naturvetenskap!

Vardagsfysik i Vasa

24.09.2008 18:00
24.09.2008 20:30
Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen

Bästa fysiklärare, elev och fysikintresserade!

Finns det en koppling mellan vardagen och fysiken? Många tvivlar!
Om du är en av dem har du nu möjlighet att komma till Vasa och låta
Patrik Norqvist från Sverige skingra ditt tvivel. Patrik, som är
medförfattare till böckerna "Fysik i vardagen" och "Nobelfysik i vardagen",
kommer då att hålla en presentation som han kallar "Vardagens Mysterier" (se
detaljer nedan). Patrik bad mig speciellt hälsa att även intresserade
elever är hjärtligt välkomna, så sprid budskapet.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut