Skip to Content

Reirect

Sidan har flyttat till https://blogs2.abo.fi/skolresurs/

Material från diskussionseftermiddagarna kring gymnasiefysiken

Alla de utlovade presentationerna från diskussionseftermiddagarna kring gymnasiefysiken finns nedan som bilaga. Bilagorna innehåller fysikcensorns tankar kring de faktiska skillnaderna i realsvaren hos finsk- och svenskspråkiga skribenter. Ytterligare en detaljerad redovisning över hur studentexamensnämndens bedömning markant skiljer sig från MAOLs bedömningsförslag.

Som bilaga även PM:et som nedtecknades under diskussionerna (gällande främst utbildningsbehov)

Resurscentret gjorde uppskattat studiebesök i Göteborg

RC besökte bl. a. sin samarbetspartner Nationellt Centrum för
Matematikutbildning och fick många fina böcker om matematik som gåva.
Vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet
fick vi bekanta oss med det ambitiösa svenska lärarlyftet som bl.a.
kommer att innebära att lärarbehörigheten förutsätter såväl
ämneskompetens som årsklassbehörighet. I resan ingick ett spännande och
uppiggande besök vid utställningen "Fysikaliska leksaker". Läs mera i
Bengt Stenlunds rapport.

För elever: sommarskola i cellbiologi vid Åbo Akademi

02.06.2009 09:00

I år ordnas även en sommarskola i biologi med temat Cellen -
århundradets stora äventyr

Vill du se livslevande djur, som man inte kan se? Vill du lära dig hur
man tittar i mikroskop, hur man analyserar celler, hur de kan
instrueras att göra som man vill. Se hur cancerceller vandrar runt och
förökar sig. Isolera DNA och bestäm varifrån det kommer. Lär dig samma
metoder som CSI. Titta genom Finlands finaste och största mikroskop.
Jobba med elektronmikroskop.

Om det här låter intressant och du är elev i grundskolans högre

Grattis Kreativ, Luova och Jippo!

Webbtidningen Kreativ

Undervisningsministeriet har beviljat statens pris för informationsspridning 2008 till åtta privatpersoner eller grupper för förtjänstfull informationsspridning. Livsgärningspriset gick till akademikern Olli Lehto för sitt omfattande livsverk inom vetenskaplig forskning och informationsspridning.

Men ett av de övriga prisen gick till gruppen bakom nättidningarna för unga: Jippo, Luova och Kreativ. Gruppen består av Maija Aksela, Jenni Västinsalo, Veli-Matti Vesterinen, Venla Sandgren och Suvi Korhonen och motiveringen lyder "för högklassigt och innovativt redaktionsarbete med de av LUMA-centret utgivna Jippo – Lasten luonnontiedeverkkolehti samt Luova – Nuorten luonnontiedeverkkolehti (sv. Kreativ – Naturvetenskaplig nättidning för ungdomar)". Ett stort grattis till pristagarna!

Nordisk astronomitävling för gymnasieelever

NOT-teleskopet på La Palma

Är du gymnasieelev och intresserad av astronomi? Då kan du delta i den nordiska uppsatstävlingen om astronomi. Från varje nordiskt land kommer en vinnare att utses av en nationell expertgrupp. Under fjärde kvartalet 2009 kommer vinnarna att få resa till det Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), ett modernt 2.6-meters-teleskop på ön La Palma, Kanarieöarna. Vinnarnas rese- och uppehållskostnader täcks och under besöket kommer de att planera och genomföra observationer tillsammans med astronomer som jobbar på NOT.

Spelkväll i kemi i Helsingfors (anmäl dig före 14.4)

16.04.2009 15:30

En fortbildningskväll för lärare i kemi ordnas. V-diagrammet presenteras och några undervisningsspel. Kvällen blir en spelkväll då deltagarna tillsammans får spela undervisningsspel (inte dataspel).

Anmäl dig senast tisdagen den 14.4 till nina.siegfrids@helsinki.fi

Ytterligare information finns i den bifogade filen

Studiecirkel för lärare i LEGO-programmering på Heureka (anmäl före 12.4)

16.04.2009 15:00

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
arrangerar i samarbete med Heureka nästa studiecirkel för lärare i
LEGO-programmering.
Kursstarten skjuts upp (OBS! ingen kurs 9 april)

Tidpunkt:
16.4 2009 kl. 15.00-19.00
Plats: HEUREKA, Dickursby, Vanda

Anmälningar tas emot av Kerstin Fagerström, kerstin.fagerstrom@abo.fi och av Jani Karlsson, jani.karlsson@heureka.fi

Anmälningstiden går ut den förlängd till 12.4. kl. 15.00

Studiecirkeln är avgiftsfri för lärare och finansieras av UTBILDNINGSSTYRELSEN.

RC-LUMA:s Astronomiseminarium och astronomivecka 20-23.4

Internationella astronomiåret 2009

Samarbetsgruppen RC-LUMA inom Åbo Akademi och Helsingfors universitet ordnar ett
Astronomiseminarium för lärare i högstadiet och gymnasiet måndagen den 20 april 2009 i Helsingfors universitets lokaliteter. Tack vare finansiering från Magnus Ehrnrooths stiftelse och Utbildningsstyrelsen erbjuds helt kostnadsfritt högklassigt program med inhemska forskare och utländska prisbelönta föreläsare. Seminariedagen innehåller föreläsningar om stjärnornas och universums struktur och händelser i dess utveckling, vår plats i universum, teleskop, Big Bang och darwinism.

Stipendier för lärare lediganslås

17.04.2009 00:00

Svenska tekniska vetenskapsakademien (www.stvif.fi) lediganslår
stipendier för lärare. Dead-line är 17.4, ansökan elektroniskt till
stv@stvif.fi. Stipendier lediganslås också på hösten, så ansökan nu
gäller främst verksamhet som skall ske före årsskiftet. Närmare
uppgifter och råd fås på adressen stv@stvif.fi eller per telefon
040-721 3805 (Niklas Meinander).

Resurscentrum välkomnar lärare att diskutera sina projektförslag med
resurspersonerna eller koordinatorn Kerstin Fagerström.

STV:s lärarpris 2009 till Atte Rydgren

Atte Rydgren

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utdelade i år sitt tionde lärarpris. Mottagaren Ann Charlotte "Atte" Rydgren i Sökövikens skola har med sin naturliga entusiasm och sitt glada tillvägagångssätt i klassen jobbat starkt för skolans naturvetarprofilering och gjort speciellt astronomin till ett intresse för hela skolan. Hon är en fin tillgång för skolan när det gäller kollegialt samarbete för att skapa en ännu bättre skola. Resurscentret framför sina varma lyckönskningar till pristagaren.

Prenumerera på innehåll


about seo