Skip to Content

Vardagsfysik i Vasa

24.09.2008 18:00
24.09.2008 20:30
Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen

Bästa fysiklärare, elev och fysikintresserade!

Finns det en koppling mellan vardagen och fysiken? Många tvivlar!
Om du är en av dem har du nu möjlighet att komma till Vasa och låta
Patrik Norqvist från Sverige skingra ditt tvivel. Patrik, som är
medförfattare till böckerna "Fysik i vardagen" och "Nobelfysik i vardagen",
kommer då att hålla en presentation som han kallar "Vardagens Mysterier" (se
detaljer nedan). Patrik bad mig speciellt hälsa att även intresserade
elever är hjärtligt välkomna, så sprid budskapet.

Teknologiindustrins utbildningsdag för studiehandledare

12.09.2008 08:30
12.09.2008 14:30

Teknologiindustrin arrangerar en utbildningdag i Åbo 12.9. Programmet är på finska, men Resurscentret erbjuder ett alternativ svenskt parallellprogram kl 10.45-12.45 med bla presentationer och rundvandring i Åbo Akademis laboratorier.

Barnens naturvetenskapliga nättidskrift JIPPO invigdes

28.08.2008 12:00
28.08.2008 14:30

Jippo, som är en nättidning för barn, invigdes 28.8. Tidningen utges av Luma-centret. Målsättningen är att främja 7-12 åriga barns naturvetenskaplig, matematiska och teknologiska intresse. Tidningen, som utges på finska, uppmuntrar till kreativitet, eget tänkande och funderande.

Tidningen stöder också lärare och klubbledare genom att erbjuda material och idéer.

Den traditionella abikursen blev en lyckoträff, igen!

Den traditionella sommarkursen i kemi- och fysiklaborationer vid Åbo Akademi har under årens lopp fått ett smeknamn som ”abikurs”. Kursen ordnades nu för 17e gången under tiden 4-8.8.2008. Kursen får understöd av Svenska Matematiklärarföreningen och Matematiskt naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.

Teknikläger för flickor

Ön

Den fiktive markägaren Arvid Haupt donerar en ö till en grupp teknikintresserade flickor. Deras uppdrag är att bygga upp ett samhälle som använder förnybara energikällor. 25 flickor från olika delar av Svenskfinland samlades en solig sensommarvecka på Åbolands folkhögskola.

Elektronikkurs för abiturienter

Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan arrangerar tillsammans med yrkeshögskolan Arcada en elektronikkurs för gymnasieelever under höstterminen 2008. Kursen är i främsta hand riktad till abiturienter (med Ellära-kursen avklarad) och helt experimentell till sin natur. Varje lektionspass kommer att resultera i en byggd krets.

Skyddat lärarmaterial

Under sommaren har en hel del lärarspecifikt material satts till på sidorna som kräver att man är inloggad som läraranvändare på sidan för att få tillgång till det. Det handlar bland annat om en ganska stor mängd laborationsbeskrivningar och demonstrationer.

Fysiklaborationer i Åbo

Överst: Flaskraktet Mitten: Meissnereffekten Nederst: TeV-partikelaccelerator

I månadskiftet juli-augusti ordnades två laborationskurser i fysik för elever som fullgjort den grundläggande utbildningen. Sammanlagt deltog tolv personer i kursen som ägde rum på fysikinstitutionen i Åbo.

Kursen genomfördes som ett samarbete mellan Institutionen för fysik vid Åbo Akademi och Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan.

Skolan startar, höstens resurscenterverksamhet likaså

Matteböcker

Ett nytt skolår startar i dagarna och det är dags att dra igång en ny termin med verksamhet inom Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Vi har många intressanta saker på gång, bland annat specifikt lärarmaterial på webben och många nya studiecirklar, seminarier och andra typer av lärarträffar. Vi ses i höst!

RC tar sommarlov...

 

RC tar sommarlov och återkommer igen i höst.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt fin sommar!

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut