Skip to Content

STV:s skolstipendier kan sökas fram till den 27 april

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland rf har valt skolsektorn till ett tyngdpunktsområde för sin verksamhet. I skolorna skapas förutsättningarna för morgondagens samhälle - och också basen för rekryteringen till högre teknisk utbildning och teknisk-vetenskaplig forskning.

Lärare i Nyland samlades i Heureka

Torsdagen den 3 april samlades 25 lärare i matematik, fysik och kemi i Vetenskapscentret Heureka. På programmet stod en presentation av Heureka samt av den svenskspråkiga Heureka-läraren Tomas Ehrnrooth. Under glad samvaro diskuterades sedan Resurscentrets kommande verksamhet och önskemål på verksamhet.

Påskhälsningen har nu kompletterats med förklarande bilagor

Glad Påsk!

Lagom till påsk kom en hälsning från Mattelandet med ett memoryspel om symmetri. Sidan har nu uppdaterats med kompletterande material. Följande bilagor finns tillhanda:

Pdf-fil att klicka fram: pdf-filen Memoryspel med symmetrier.

Den andra bilagan (symmetrier), där frågan "Vad menas med symmetrier?" behandlas, är avsedd som bakgrundsmaterial till memoryspelet.

Teknikläger för flickor, 11-13 år i Pargas. Tema: sol, vind och vatten

28.07.2008 00:00
01.08.2008 00:00

Syftet med lägret är att främja intresset för teknik och produktutveckling. Men teknik och naturvetenskaper är av tradition en väldigt manlig värld och därför är det väsentligt att hitta och utveckla former som stöder flickors intresse och självförtroende på området.

Dynamo - epostlista för klasslärare

Nedan kan du anmäla dig till en speciell epostlista för klasslärare som jobbar med naturvetenskap i F-6. Du kan läsa mer om listan i den bifogade filen längst ner på sidan. Välkommen med att ta del av relevanta diskussioner och nyttig information direkt via din epostlåda!

SMF ordnar SCIENCECAFÉ om LIVSMEDELSKEMI

15.04.2008 16:00
15.04.2008 20:00

.
Anmälningar till Sciencecafé: Senast 1.4 2008 till Ann Charlotte Rydgren,
tel. 040-747 1031
eller ann.charlotte.rydgren@edu.espoo.fi

Läs bilagan för närmare program.

Bedömingskursen i matematik har kommit igång

På vändagen träffades 16 personer i Mattelandet och fick ta del av Henrik Lauréns information om bedömningsproblematiken i matematik (se bifogade fil). Som inledare och inspiratör hade Sture Sunabacka inbjudits. Diskussionen var livlig och åsikterna många.

Arbetet fortsätter med ytterligare två träffar: 1 april kl 13-16 och 23 april kl 13-16 (obs! ändrat datum).

STV:s lärarpris till biologilärare Birgitta Abbor från Kronoby gymnasium

Birgitta Abbor är biologi- och geografilärare vid Kronoby gymnasium. Vid en högtidlighet i Ständerhuset den 13 mars mottog hon STV:s lärarpris som erkänsla för inspirerande och innovativa undervisningsmetoder som leder till exceptionellt goda studentexamensresultat. Ett flertal av hennes elever väljer att studera biologi och geografi efter gymnasiet.

Ny tjänst: vikariepoolen!

Resurscentret startar nu upp en ny tjänst som vill sammanföra längre och kortare vikariat i våra skolor med potentiella vikarier. I praktiken handlar det om en e-postlista som till exempel lärarstuderande kan anmäla sig till, och som skolor kan sända ut information på. Än så länge är tjänsten i testskedet men vi hoppas testa och bygga ut tjänsten nu under våren.

Greger Blomqvist förevisade utbildningsutrustning i Vasa och Åbo

Greger Blomqvist, ansvarig för försäljning av utbildningsutrustning på ett företag som heter Gammadata Instrument AB besökte Vasa och Åbo i mars.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut