Skip to Content

Disputation: Jessica Rosenholm (fysikalisk kemi)

30.05.2008 12:00

DI Jessica Rosenholms doktorsavhandling i fysikalisk kemi framläggs till offentlig granskning fredagen 30.5.2008 vid tekniska fakulteten vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter: "Modular Design of Mesoporous Silica Materials: Towards Multifunctional Drug Delivery Systems".

Se: http://www.abo.fi/public/News/Item/item/780

Tre matematikstigar med konkretiseringsmaterial

Användning av konkretiseringsmaterial för att synliggöra matematiska begrepp lämpar sig för alla åldrar! I de bifogade uppgiftsdokumenten går vägen mot begreppsförståelse från enkla till mer avancerade uppgifter (Var finns det matematikstigar? I Mattelandet förstås;)

En skön sommar på soliga naturstigar önskar Karin och Brita

Elektronikkurs för abiturienter i huvudstadsregionen, höstterminen 2008

Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan arrangerar tillsammans med yrkeshögskolan Arcada en elektronikkurs för gymnasieelever under höstterminen 2008. Kursen är i främsta hand riktad till abiturienter (med Ellära-kursen avklarad) och helt experimentell till sin natur. Varje lektionspass kommer att resultera i en byggd krets.

Laborationskurs i fysik i Åbo

På sommaren ordnas en labbkurs i fysik för elever som gått ut grundskolan och skall börja gymnasiet. Kursen ordnas vid institutionen för fysik i Åbo i samarbete med resurscentret.

”Pussel” från Mattelandet

Användningen av ”pussel” i matematikundervisningen har visat sig vara ett väl fungerande arbetssätt som inspirerar eleverna till diskussion och reflektion. Pusslena ger alla elever en chans och skapar en grund för djupare begreppsinlärning.

Barnkalas firades 9 maj i Åbo

Klass fem från Sirkkala skola i Åbo besökte BARNKALASET den 9 maj och fick testa de experiment som skulle förevisas på Barnens kemidag - dagen därpå dvs. 10 maj.
Gruppen på 27 barn delades in 5 grupper och varje grupp fick pröva på experiment inom kemi och fysik.

Barnens kemidag ordnas årligen av Tekniska Föreningen i Finland och Driftingenjörsförbundet i Finland i Åbo.

Esbo i topp i matematiktävling för åttondeklasser

Elefant

Den finländska finalen av Nordisk matematiktävling för åttondeklasser gick av stapeln i Vasa den 24–25 april. Totalt deltog 71 klasser från 22 olika skolor i uttagningarna, som bestod av två deltävlingar under hösten och vintern.

MAOLs kursprov nu gratis!

MAOLs årliga kursprov för gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi har i år, efter en lång paus, översatts till svenska. Initiativet togs av Resurscentret som också står för översättningskostnader.

Alla prov (MAA 13 st, MAB 8 st, FY 9 st och KE 5 st) finns tillhanda i elektronisk form (.doc och .pdf).

Vill du bekanta dig med det senaste på räknarfronten?

Resurscentret, Texas Instruments och Laskentaväline ordnar en utbildningskväll för alla intresserade lärare. Kom till Brändö gymnasium torsdagen den 8 maj klockan 18.00. Vi skaffar fram ett antal räknare av typ TI-nspire att experimentera med. Räknaren är en vidareutveckling av den gamla goda TI-84 plus. Prisklassen är densamma, men många nya funktioner har inkluderats.

Fysikdidaktik i Vasa

Staffan Andresson

Staffan Andersson, universitetslektor i fysikens didaktik vid Uppsala universitet, besökte Vasa 17.4. Han höll en intressant presentation om aktuella teman inom didaktikforskning. Cirka 10 lärare från Jakobstad i norr till Närpes i söder deltog.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut