Skip to Content

Elektronikkurs för abiturienter

Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan arrangerar tillsammans med yrkeshögskolan Arcada en elektronikkurs för gymnasieelever under höstterminen 2008. Kursen är i främsta hand riktad till abiturienter (med Ellära-kursen avklarad) och helt experimentell till sin natur. Varje lektionspass kommer att resultera i en byggd krets.

Skyddat lärarmaterial

Under sommaren har en hel del lärarspecifikt material satts till på sidorna som kräver att man är inloggad som läraranvändare på sidan för att få tillgång till det. Det handlar bland annat om en ganska stor mängd laborationsbeskrivningar och demonstrationer.

Fysiklaborationer i Åbo

Överst: Flaskraktet Mitten: Meissnereffekten Nederst: TeV-partikelaccelerator

I månadskiftet juli-augusti ordnades två laborationskurser i fysik för elever som fullgjort den grundläggande utbildningen. Sammanlagt deltog tolv personer i kursen som ägde rum på fysikinstitutionen i Åbo.

Kursen genomfördes som ett samarbete mellan Institutionen för fysik vid Åbo Akademi och Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan.

Skolan startar, höstens resurscenterverksamhet likaså

Matteböcker

Ett nytt skolår startar i dagarna och det är dags att dra igång en ny termin med verksamhet inom Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Vi har många intressanta saker på gång, bland annat specifikt lärarmaterial på webben och många nya studiecirklar, seminarier och andra typer av lärarträffar. Vi ses i höst!

RC tar sommarlov...

 

RC tar sommarlov och återkommer igen i höst.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt fin sommar!

ÅRETS MILLENIUMPRIS TILL PROFESSOR ROBERT LANGER, MIT

...FÖR BIOMEDICINSKA INNOVATIONER

Teknologiindustrin delade ut priser till lärare

Teknologiindustrin delade ut understödspris till lärare i matematiska ämnen. Bland pristagarna fanns fyra svenskpråkiga skolors lärare:

Jussi Sirén skrev sin Pro gradu-avhandling i samarbete med Mattelandet

Eleven Tanja Holm testar koordinatsystemet. Jussi Sirén står bredvid.

En festlig stund i Mattelandet med Jussi Sirén, som överlämnade ett exemplar av sin Pro gradu med namnet "Konkreettinen avaruuskoordinaatisto". Exemplaret av pro gradun var ett tack för hjälpen han fått av Brita Olsson-Lehtonen och Karin Kairavuo under arbetsprocessens gång

Disputation: Jessica Rosenholm (fysikalisk kemi)

30.05.2008 12:00

DI Jessica Rosenholms doktorsavhandling i fysikalisk kemi framläggs till offentlig granskning fredagen 30.5.2008 vid tekniska fakulteten vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter: "Modular Design of Mesoporous Silica Materials: Towards Multifunctional Drug Delivery Systems".

Se: http://www.abo.fi/public/News/Item/item/780

Tre matematikstigar med konkretiseringsmaterial

Användning av konkretiseringsmaterial för att synliggöra matematiska begrepp lämpar sig för alla åldrar! I de bifogade uppgiftsdokumenten går vägen mot begreppsförståelse från enkla till mer avancerade uppgifter (Var finns det matematikstigar? I Mattelandet förstås;)

En skön sommar på soliga naturstigar önskar Karin och Brita

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut