Skip to Content

Dags att anmäla sig till årets KappAbel-tävning

KappAbel logo

Det börjar bli dags att anmäla sig till årets upplaga av KappAbel-tävlingen. KappAbel är en nordisk matematiktävling för årskurs åtta.

Läs mer i den bifogade bilagan och kolla in http://www.kappabel.com/

Lärare och forskare möttes på de första finlandssvenska fysikdagarna

Finlandssvenska fysikdagarna

De första helt finlandssvenska fysikdagarna någonsin ordnades under veckoslutet. Det var en unik samling på många sätt. Inte bara för att nästan 100 finlandssvenskar med intresse för fysik deltog, men också för att deltagarna var en salig blandning av forskare, studerande och lärare.

Lågstadielärare fördjupar sina kunskaper i kemi och fysik

Några kursdeltagare undersöker hur trögflytande olika vätskor är.

"Är sött motsatsen till surt", "är modellera ett fast ämne"; det är några av de många frågeeställningar som lågstadielärare på kurs fått fundera på och undersöka under två fortbildningsdagar i kemi i Vasa. Kursdagarna ingår i ett fortbildningspaket i kemi och fysik (6 sp) som anordnas av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi i Vasa.

Gymnasiets kemikurs 2 bekymrar lärare i Vasa

Studiecirkeln i kemi för gymnasielärare inledde hösten med att träffas och diskutera gymnasiets andra kemikurs enligt den nya läroplanen. Diskussionen handlade mycket om den allt mer teoretiska inriktning kemin får i gymnasiet, då man ser på läroplansgrunderna. Atom- och molekylorbitalens plats redan i kurs 2 ifrågasattes starkt av de nävarande lärarna.

Studiecirkelträff om studiebesök väckte diskussion

RC i Åbo studiecirklade kring ämnet "studiebesök" på tisdag (9.10) kväll. Kvällens gäst var Olli Pietilä från TAT (Taloudellinen Tiedotustoimisto / Ekonomiska Informationsbyrån), som berättade om hans uppgifter kring bl.a.

En ny studiecirkel i företagsbesök inleds 31.10 i Helsingfors

För närmare information se Händelsekalendern!

MAOL:s höstdagar

Patrick Sibelius

Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen (MAOL rf) höll sitt årliga höstmöte 5-7.10, denna gång i Helsingfors. Drygt 700 lärare från hela landet bjöds på ett högklassigt program på Helsinfors universitets campus i Gumtäkt. Bland annat firade man föreningens 80-års jubileum.

En lyckad dag för ämnesdidaktiken

Ämnesdidaktisk dag

Måndagen den 1 oktober hölls en speciell ämnesdidaktisk dag i Åbo. Tanken med dagen var att samla lärare, lärarutbildare, ämnesutbildare och lärarstuderande till ett gemensamt forum. Närmare 100 deltagare slöt upp och fick ta del av aktuella didaktiska strömningar och diskutera läget inom ämnesdidaktiken i Finland.

Ny webbtidning för ungdomar!

Luova

Finlands första webbtidning för ungdomar med inriktning på naturvetenskap och teknik lanserades den 20.9 och den finns på adressen www.helsinki.fi/luova. Bakom projektet står LUMA-centret i Helsingfors och där jobbar Veli-Matti Vesterinen som chefredaktör för webbtidningen som bär namnet Luova.

Studiecirkel: ATT ARRANGERA STUDIEBESÖK

09.10.2007 18:00
09.10.2007 21:00

Bästa lärare i matematik, naturvetenskaper och teknik!

Höstens studicirklar för lärare kör igång. Vår första träff hålls den 9 oktober kl 18-21

Temat för träffen är STUDIEBESÖK.
Inbjuden gäst är Olli Pietilä som kallar sig skol-coach. Han är TAT:s regionala kontaktperson (Taloudellinen Tiedotustoimisto) och jobbar med att arrangera studiebesök.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut