Skip to Content

Dynamo - epostlista för klasslärare

Nedan kan du anmäla dig till en speciell epostlista för klasslärare som jobbar med naturvetenskap i F-6. Du kan läsa mer om listan i den bifogade filen längst ner på sidan. Välkommen med att ta del av relevanta diskussioner och nyttig information direkt via din epostlåda!

SMF ordnar SCIENCECAFÉ om LIVSMEDELSKEMI

15.04.2008 16:00
15.04.2008 20:00

.
Anmälningar till Sciencecafé: Senast 1.4 2008 till Ann Charlotte Rydgren,
tel. 040-747 1031
eller ann.charlotte.rydgren@edu.espoo.fi

Läs bilagan för närmare program.

Bedömingskursen i matematik har kommit igång

På vändagen träffades 16 personer i Mattelandet och fick ta del av Henrik Lauréns information om bedömningsproblematiken i matematik (se bifogade fil). Som inledare och inspiratör hade Sture Sunabacka inbjudits. Diskussionen var livlig och åsikterna många.

Arbetet fortsätter med ytterligare två träffar: 1 april kl 13-16 och 23 april kl 13-16 (obs! ändrat datum).

STV:s lärarpris till biologilärare Birgitta Abbor från Kronoby gymnasium

Birgitta Abbor är biologi- och geografilärare vid Kronoby gymnasium. Vid en högtidlighet i Ständerhuset den 13 mars mottog hon STV:s lärarpris som erkänsla för inspirerande och innovativa undervisningsmetoder som leder till exceptionellt goda studentexamensresultat. Ett flertal av hennes elever väljer att studera biologi och geografi efter gymnasiet.

Ny tjänst: vikariepoolen!

Resurscentret startar nu upp en ny tjänst som vill sammanföra längre och kortare vikariat i våra skolor med potentiella vikarier. I praktiken handlar det om en e-postlista som till exempel lärarstuderande kan anmäla sig till, och som skolor kan sända ut information på. Än så länge är tjänsten i testskedet men vi hoppas testa och bygga ut tjänsten nu under våren.

Greger Blomqvist förevisade utbildningsutrustning i Vasa och Åbo

Greger Blomqvist, ansvarig för försäljning av utbildningsutrustning på ett företag som heter Gammadata Instrument AB besökte Vasa och Åbo i mars.

Träsk skola besökte Resurscentret

Fysikexperiment på gång

Resurscentret hade 6.3 besök från Träsk skola i Houtskär. Det var 10 ivriga elever från åk 5-6 och deras två lärare som besökte några enheter vid Åbo Akademi och Resurscentret. Hos oss fick de se och även själv pröva på att utföra experiment. Otto Långvik höll kemidelen och Anna Stenlund höll fysikdelen. Vi kommer att berätta mer om besöket inom de närmaset veckorna.

Industriseminarium med besök av VD Leif Frilund, Walki Group

18.03.2008 13:15
18.03.2008 16:00

Teknisk Polymerkemi arrangerde i samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik ett industriseminarium med besök av VD Leif Frilund, Walki Group (utexaminerad från TPK) tisdagen den 18.3.2008.

Alla intresserade var välkomna.

Programmet finns i bilagan program.doc nedan

I Meddelande från Åbo Akademi 6/2008 finns en artikel "Från kemist till VD" om besöket

Lärarstuderande besökte skolor i Umeå

Umeå universitet

De två sista dagarna i februari besökte årets auskultanter i matematik, fysik och kemi Umeå. Redan att få ta den omdiskuterade RG-Line över kvarken var en upplevelse, men resan gav mycket mer än så.

Diagonalen – interkommunalt matematikprojekt i Norra Österbotten

Sex kommuner i Norra svenska österbotten (Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby) är för tillfället engagerade i ett matematikprojekt som kallas Diagonalen. Projektets styrgrupp består av respektive kommuns skoldirektör samt projektledaren. I varje kommun finns en arbetsgrupp som jobbar med den egna kommunens profilering inom projektet.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut