Skip to Content

LEGO-programmeringen igång

En robot tar långsamt form...

Kurserna i LEGO-programmering som Resurscentret ordnar tillsammans med NaturligtVis och Heureka har kört igång i Nykarleby och Vasa. På våren planeras en liknande kurs i Helsingfors och den är absolut värd att vara med på!

Sällan har jag sett en skara vuxna med en sådan lekiver i blicken som under första passet med programmering av LEGO Mindstrorms i Vasa tisdagen den 9 november. Passet började med att bygga en enkel robot, och bara det var en riktigt kul nostalgitripp för någon som inte lekt med lego på allt för många år. Men när vi sedan kom igång med själva programmeringen, som är busenkel i den medföljande programvaran, blev vi alla som förflyttade till en lågstadieklass med ivriga diskussioner och springande fram och tillbaka mellan golvytan där robotarna testades och datorn där robotens programmering förfinades om och om igen!

Experimentklubben avslutades

Glasstillverkning med flýtande kväve

Under hösten har vi arrangerat en experimentklubb i fysik och kemi i samarbete med Sirkka skola i Åbo
I klubben deltog ett tiotal barn från åk 5-6. Klubben avslutades 25.11 med glasstillverkning som barnen fick smaka på. Som dragare fungerade klubbhövdingarna Erik Holm, Otto Långvik och Ann-Sofie Leppänen.

Vill du se att en experimentklubb ordnas på din skola tag kontakt med någon av resurspersonerna i din region så kan vi hjälpa till med ansökningar, personal och idéer och annat som kan behövas.

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev 4

Välkommen till ännu ett av resurscentrets nyhetsbrev! Det närmar sig igen jultider och det kan vara skönt att slappna av med lite läsning vid sidan av alla julfester och annat julstök. Hoppas du får syn på någonting intressant!

Ännu tid att anmäla sig till MatCup

MatCup - Mattecupen för klasser i åk 8

Ännu finns det tid att anmäla sig till matematiktävlingen MatCup för klasser i årskurs 8. Tävlingen är den finländska delen av den nordiska tävlingen Nordic Math Class Competition och består av flera delar. I de två uttagningsomgångarna deltar en hel klass som jobbar tillsammans för att lösa matematiska problem. De bästa klasserna får sedan sända representanter till den nationella finalen och i bäst fall tävla även i den nordiska finalen.

Läs mer på http://matcup.edublogs.org

Se också sidorna i Norge (www.kappabel.com) och Sverige (www.sigma8.se).

Läsarundersökning 2008 - Avslutad

Vi försöker kontinuerligt följa med hur våra kunder upplever vår service och samla på oss tips för hur vi kan bli bättre. Undersökningen är anonym och används som ett hjälpmedel när vi planerar nästa års verksamhet.

Årets läsarundersökning är öppen hela december månad. I början av januari lottar vi ut ett bok-presentkort samt 5 av Resurscentrets kaffemuggar bland dem som deltagit i undersökningen och lämnat sina kontaktuppgifter!

Tack för din feedback!

Tillgång till bokförlaget TAMMI:s lärarmaterial i fysik

Fysik-serien

Schildts förlag har ingått ett avtal med bokförlaget TAMMI angående svenskspråkiga lärares möjligheterer att använda det finskspråkiga lärarmaterialet som tillhör fysikserien FYSIK 1-9. Lärarmaterialet innehåller förutom lösningar på alla uppgifter bland annat förslag till lektionsplanering och kursplanering samt underlag till stordior.

För att få tillgång till material bör man kontakta laromedel@schildts.fi.

Det kan också vara värt att notera att hela gymnasiefysikserien, inklusive repetitionskursen, nu är klara och i försäljning.

Informationsportal om bioteknologi (vad är det, var kan man studera, terminologi...)

Bioteknologian tietoportaalissa http://www.bioteknologia.info
on julkaistu uusi tietopaketti Opiskelu EKSTRA bioalan opisklusta. Paketti antaa
yleiskuvan bioteknologiasta, alan terminologiasta sekä bioteknologiaan liittyvistä tieteenaloista. Se myös kertoo, missä tieteenaloja voi opiskella.

Forskning i fokus -material för gymnasierna

Forskning i fokus är ett material som presenterar aktuell forskning inom natuvetenskaper och som fr.o.m idag finns tillgängligt på

http://www.edu.fi/svenska/laromedel/ifokus

Materialet är avsett att användas i gymnasiet. Materialet har skrivits av universitetsforskare från Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

Studiecirkel i robotprogrammering med LEGO Mindstorms NXT

28.11.2008 00:00
Studiecirkeln finansieras av Utbildningsstyrelsen

I december 2008 inleds en studiecirkel för lärare kring robotprogrammering med LEGO Mindstorms NXT.

Studiecikeln är ett samarbete mellan RC, projektet NaturligtVis, lärarutbildningen och Heureka.

Strukturerade härledningar - en fortbildning i matematik för gymnasielärare och undervisningsmaterial på webben

21.11.2008 00:00

En femdagars fortbildning för matematiklärare i gymnasiet ordnas av Resurscentret IMPEd och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Kursen inleds 8-9 december.

Närmare information om kursen finns i den bifogade flyern. Sista anmälningsdag är 21.11.2008

Nu finns även undervisningsmaterial om strukturerade härledningar på webben. IMPEd har nu fått färdigt totalt sex rapporter som publicerats i TUCS Lecture Notes/Imped serien. De här rapporterna är alla fritt tillgängliga och kan laddas ned från Impeds websida http://crest.cs.abo.fi/imped/

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut