Skip to Content

Ännu tid att anmäla sig till MatCup

MatCup - Mattecupen för klasser i åk 8

Ännu finns det tid att anmäla sig till matematiktävlingen MatCup för klasser i årskurs 8. Tävlingen är den finländska delen av den nordiska tävlingen Nordic Math Class Competition och består av flera delar. I de två uttagningsomgångarna deltar en hel klass som jobbar tillsammans för att lösa matematiska problem. De bästa klasserna får sedan sända representanter till den nationella finalen och i bäst fall tävla även i den nordiska finalen.

Läs mer på http://matcup.edublogs.org

Se också sidorna i Norge (www.kappabel.com) och Sverige (www.sigma8.se).

Läsarundersökning 2008 - Avslutad

Vi försöker kontinuerligt följa med hur våra kunder upplever vår service och samla på oss tips för hur vi kan bli bättre. Undersökningen är anonym och används som ett hjälpmedel när vi planerar nästa års verksamhet.

Årets läsarundersökning är öppen hela december månad. I början av januari lottar vi ut ett bok-presentkort samt 5 av Resurscentrets kaffemuggar bland dem som deltagit i undersökningen och lämnat sina kontaktuppgifter!

Tack för din feedback!

Tillgång till bokförlaget TAMMI:s lärarmaterial i fysik

Fysik-serien

Schildts förlag har ingått ett avtal med bokförlaget TAMMI angående svenskspråkiga lärares möjligheterer att använda det finskspråkiga lärarmaterialet som tillhör fysikserien FYSIK 1-9. Lärarmaterialet innehåller förutom lösningar på alla uppgifter bland annat förslag till lektionsplanering och kursplanering samt underlag till stordior.

För att få tillgång till material bör man kontakta laromedel@schildts.fi.

Det kan också vara värt att notera att hela gymnasiefysikserien, inklusive repetitionskursen, nu är klara och i försäljning.

Informationsportal om bioteknologi (vad är det, var kan man studera, terminologi...)

Bioteknologian tietoportaalissa http://www.bioteknologia.info
on julkaistu uusi tietopaketti Opiskelu EKSTRA bioalan opisklusta. Paketti antaa
yleiskuvan bioteknologiasta, alan terminologiasta sekä bioteknologiaan liittyvistä tieteenaloista. Se myös kertoo, missä tieteenaloja voi opiskella.

Forskning i fokus -material för gymnasierna

Forskning i fokus är ett material som presenterar aktuell forskning inom natuvetenskaper och som fr.o.m idag finns tillgängligt på

http://www.edu.fi/svenska/laromedel/ifokus

Materialet är avsett att användas i gymnasiet. Materialet har skrivits av universitetsforskare från Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

Studiecirkel i robotprogrammering med LEGO Mindstorms NXT

28.11.2008 00:00
Studiecirkeln finansieras av Utbildningsstyrelsen

I december 2008 inleds en studiecirkel för lärare kring robotprogrammering med LEGO Mindstorms NXT.

Studiecikeln är ett samarbete mellan RC, projektet NaturligtVis, lärarutbildningen och Heureka.

Strukturerade härledningar - en fortbildning i matematik för gymnasielärare och undervisningsmaterial på webben

21.11.2008 00:00

En femdagars fortbildning för matematiklärare i gymnasiet ordnas av Resurscentret IMPEd och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Kursen inleds 8-9 december.

Närmare information om kursen finns i den bifogade flyern. Sista anmälningsdag är 21.11.2008

Nu finns även undervisningsmaterial om strukturerade härledningar på webben. IMPEd har nu fått färdigt totalt sex rapporter som publicerats i TUCS Lecture Notes/Imped serien. De här rapporterna är alla fritt tillgängliga och kan laddas ned från Impeds websida http://crest.cs.abo.fi/imped/

MAOL:s kursprov för gymnasiet på svenska!

Resurscentret och MAOL har i år igen kommit överens om ett samarbete kring MAOL:s kursprov för gymnasiekurserna i matematik, fysik och kemi. Resurscentret möjliggör att dessa omtyckta prov finns tillgängliga på svenska. Översättningsarbetet har kört i gång och den preliminära tidtabellen antyder att CD-versionen med de svenska proven finns till salu fr o m december via MAOL:s hemsidor. Vi håller er underrättade.

Levande kinematik med Tracker

Filmning av lutande plan

Under MAOL:s höstdagar i Lahtis bjöd Resurscentret på en workshop med namnet "Levande kinematik". Att undersöka rörelse är ett mycket centralt område inom fysikundervisningen. Temat upplevs ibland, både av lärare och elever, som onödigt teoretiskt och matematiskt. Under denna workshop fick deltagarna lära sig hur man med en vanlig digital videokamera kan filma rörelser (exempelvis korgbollskast, harmoniska oscillationer, boll på lutande plan o.s.v) som man sedan analyserar med hjälp av ett program som gratis kan laddas ner från nätet.

LHC - fönstret till världsalltet

På lördag den 25 oktober anordnas en LHC-dag i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Lärare och elever är hjärtligt välkomna till LHC-dagen. Två av de tre föredragen är på engelska. Dessutom pratar David Milstead och Paula Eerola flytande svenska så ni kan gärna ställa frågor på svenska.

Mera information hittar man på sidan http://www.helsinki.fi/~hitu_www/LHC-2008Oct25fi.html

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut