Skip to Content

Presentation av Finlands kemiundervisning på nätet och i bokform

Utbildningsstyrelsen har publicerat en ”nätbok” som presenterar kemiundervisningen på alla stadier: grundskolan, gymnasiet, yrkesutbildningen och högskolenivån: ”Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin”
Ett liknande tema behandlas i den nyutkomna pappersutgåvan
”Kemian opetus tänään - Nykytila ja haasteet Suomessa”

Boken ”Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin” innehåller 47 artiklar

Fortbildning för lärare i åk 3-6 i fysik och kemi hölls i Karis och i Vasa

13.10.2008 09:00
Fysik och kemi för åk 3-6

 
AnnaKarin Jern har med stipendium från STV utvecklat ett material för åk 3-6 i fysik och kemi som nu sprids i form av fortbildning bland lärarna. Den första kursdagen hölls i Karis 13.10 och 20.10 i Vasa.

Information om utbildningen:
Fortbildningen kommer att ske i två steg.

Ämnesdidaktiska dagen

Klas-Göran Karlsson talade om att didaktisera historievetenskapen

Den 6 oktober samlades representanter från de olika enheter inom Åbo Akademi som samspelar om ämneslärarutbildningen till en ämnesdidaktisk dag. Ifjol ordnades motsvarande dag i Åbo och i år blev det i Vasa. Cirka 70 personer deltog i dagen som bjöd på föreläsningar och diskussioner.

Åländska lärare på kurs

Några deltagare undersöker några "okända burkar".

På Åland införs kemi och fysik i årskurserna 3-6 i den nya läroplanen hösten 2009. Under innevarande läsår kommer därför de åländska lärarna att kunna fortbilda sig i kemi och fysik under 8 närstudiedagar. Fortblidningen sker i den Öppna högskolans regi. Som fortbildare fungerar Berit Kurtén-Finnäs och Göran Bernas från Pedagogiska Fakulteten.

Orbitaldag i Vasa

Några av deltagarna samlade vid datorerna.

Under en fortblidningsdag i september fick 14 gymnasielärare bekanta sig med programmet HyperChem under docent Henrik Konschins ledning. Deltagarna fick bl.a. arbeta med molekylmodellering och en del kring orbitaler. Fortbildningen hölls vid Akademill i Vasa. Dagen lockade lärare från olika delar av Svenskfinland.

Hur bibehålls elevers motivation för matematik i åk 4-6.

Mikaela Thorén är en av dem som tilldelats Göran Emanuelsson-stipendiet 2008 för sitt examensarbete: "Hur bibehålls elevers motivation för matematik i åk 4-6. En intervjustudie med erfarna lärare".

Juryns motivering:
Mikaela Thoréns arbete berör en för både skola och samhälle central fråga, nämligen den om hur elevers intresse för matematik kan bibehållas och fördjupas.

Välbesökt vardagsfysik i Vasa

Patrik Norqvist i full fart.

En betydande andel av de österbottniska fysiklärarna och ett antal andra intresserade fick den 24.9.2008 lyssna till en medryckande presentation av vardagsfysik, serverad av partik Norqvist från Umeå universitet. Han har blivit lite av en kändis i Sverige genom att delta i olika TV-program och har skrivit ett par uppmärksammade böcker. Under kvällen förklarade han i rask takt ett antal vardagsfysikaliska fenomen, allt från varför smörgåsar alltid faller med smörsidan neråt till hur man kan räkna ut var på jorden länder finns om de har en måne på sin flagga.

Tillbaka on-line

Uppgraderingen av systemet har gått bra och nu är skolresurs.fi tillbaka on-line. De närmaste veckorna kommer det säkert ändå att finnas en del buggar i det nya systemet så vi ber om tålamod medan vi reder ut dem. Om du upptäcker nånting som inte uppför sig som det ska, ta gärna kontakt med markus.norrby@skolresurs.fi.

Vi välkomnar Ole Hellsten

Ole Hellsten

Vi välkomnar Ole Hellsten, som är vår nya resursperson fr.o.m hösten. Ole har tidigare varit gymnasielärare i matematik och är stationerad i Helsingfors.

Uppgradering av skolresurs.fi

Den 22-23.9 kommer www.skolresurs.fi att delvis vara nere för underhåll. Vi hoppas att det inte ska ta lång stund, men man vet ju aldrig riktigt med datorer... Senast tisdag eftermiddag ska nog allt fungera igen och med lite uppfräschat utseende och nya funktioner.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut