Skip to Content

STV:s lärarpris till biologilärare Birgitta Abbor från Kronoby gymnasium

Birgitta Abbor är biologi- och geografilärare vid Kronoby gymnasium. Vid en högtidlighet i Ständerhuset den 13 mars mottog hon STV:s lärarpris som erkänsla för inspirerande och innovativa undervisningsmetoder som leder till exceptionellt goda studentexamensresultat. Ett flertal av hennes elever väljer att studera biologi och geografi efter gymnasiet.

Ny tjänst: vikariepoolen!

Resurscentret startar nu upp en ny tjänst som vill sammanföra längre och kortare vikariat i våra skolor med potentiella vikarier. I praktiken handlar det om en e-postlista som till exempel lärarstuderande kan anmäla sig till, och som skolor kan sända ut information på. Än så länge är tjänsten i testskedet men vi hoppas testa och bygga ut tjänsten nu under våren.

Greger Blomqvist förevisade utbildningsutrustning i Vasa och Åbo

Greger Blomqvist, ansvarig för försäljning av utbildningsutrustning på ett företag som heter Gammadata Instrument AB besökte Vasa och Åbo i mars.

Träsk skola besökte Resurscentret

Fysikexperiment på gång

Resurscentret hade 6.3 besök från Träsk skola i Houtskär. Det var 10 ivriga elever från åk 5-6 och deras två lärare som besökte några enheter vid Åbo Akademi och Resurscentret. Hos oss fick de se och även själv pröva på att utföra experiment. Otto Långvik höll kemidelen och Anna Stenlund höll fysikdelen. Vi kommer att berätta mer om besöket inom de närmaset veckorna.

Industriseminarium med besök av VD Leif Frilund, Walki Group

18.03.2008 13:15
18.03.2008 16:00

Teknisk Polymerkemi arrangerde i samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik ett industriseminarium med besök av VD Leif Frilund, Walki Group (utexaminerad från TPK) tisdagen den 18.3.2008.

Alla intresserade var välkomna.

Programmet finns i bilagan program.doc nedan

I Meddelande från Åbo Akademi 6/2008 finns en artikel "Från kemist till VD" om besöket

Lärarstuderande besökte skolor i Umeå

Umeå universitet

De två sista dagarna i februari besökte årets auskultanter i matematik, fysik och kemi Umeå. Redan att få ta den omdiskuterade RG-Line över kvarken var en upplevelse, men resan gav mycket mer än så.

Diagonalen – interkommunalt matematikprojekt i Norra Österbotten

Sex kommuner i Norra svenska österbotten (Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby) är för tillfället engagerade i ett matematikprojekt som kallas Diagonalen. Projektets styrgrupp består av respektive kommuns skoldirektör samt projektledaren. I varje kommun finns en arbetsgrupp som jobbar med den egna kommunens profilering inom projektet.

Samlad information om kemiundervisning

På vändagen 14.2.2008 publicerades Finlands första samlingsverk om kemiundervisning på alla skolstadier och i universitet. Boken finns än så länge endast som en nätpublikation editerad av Maija Aksela och Marja
Montonen

http://www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,523,81653

Glad Vändag!

Glad Vändag!

Vändagshälsning från Mattelandet

14.02.2008
14.02.2008

I bilden ovan och i den bifogade bilagan vandag.pdf finns hjärtformer, som alla är konstruerade med enkla matematiska kurvor - hur?

Svaret hittar du i bilagan vandag-svar.pdf

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut