I år är det Finlands tur att ordna Nordic Chemistry Learning Conference i Jyväskylä. Det började med kemilärarkonferensen i Stockholm år 2011 under det internationella året för kemi. Efter detta hölls en konferens i Trondheim år 2015. Konferensen riktar sig till alla kemiutbildare oavsett stadiet och tar itu med både skolkemi och kemiutbildning  på universitetsnivå. Dessutom behandlas teman som grön och hållbar kemi, cirkulär ekonomi, nanovetenskap och IKT i kemiutbildning. Konferensen är på engelska.

Åtminstone följande viktiga ämnen tas upp under konferencen i Jyväskylä:

  • Grön och hållbar kemi
  • Cirkulär ekonomi
  • Nanovetenskapsteknik i kemiutbildning
  • Kemisk bindning
  • Undervisning och lärande i laboratorium
  • IKT i kemiutbildning
  • Inquiry-based kemiutbildning
  • Action research inom kemiutbildning
  • Bedömning och utvärdering i kemiutbildning

 

Confirmed speakers:

Ingo Eilks (Bremen, Germany) on green and sustainable chemistry/ action research

Mika Lastusaari (Turku, Finland) on persistence of chemistry students in higher education

Ari Väisänen (Jyväskylä, Finland) on circular economy: retrieval of metals in an effective way

https://www.jyu.fi/en/congress/ncl2018

Nordic Chemistry Learning 2018 i Jyväskylä 22.-23.11.2018

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *