Skolresurs, Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan, ger ut ett nyhetsbrev som ut­kom­mer en gång per ter­min. I nyhetsbrevet hittas aktuellt inom området, tips och prak­tis­ka laborationer och övningar att plocka in i undervisningen.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Sänd ett mejl till

skolresurs@abo.fi

Alla nyhetsbrev, från våren 2007 och framåt, finns arkiverade.
Fr o m hösten 2015 utges elektroniska nyhetsbrev.

Extra infobrev våren 2020

Nyhetsbrev våren 2020

Nyhetsbrev hösten 2019

Nyhetsbrev våren 2019

Nyhetsbrev hösten 2018

Nyhetsbrev hösten 2017
Nyhetsbrev våren 2017
Nyhetsbrev 20 (hösten 2016)
Nyhetsbrev 19 (våren 2016)
Nyhetsbrev 18 (hösten 2015)
Nyhetsbrev 17 (våren 2015)
Nyhetsbrev 16 (hösten 2014)
Nyhetsbrev 15 (våren 2014)
Nyhetsbrev 14 (hösten 2013)
Nyhetsbrev 13 (våren 2013
Nyhetsbrev 12 (hösten 2012)
Nyhetsbrev 11 (våren 2012)
Nyhetsbrev 10 (hösten 2011)
Nyhetsbrev 9 (våren 2011)
Nyhetsbrev 8 (hösten 2010)
Nyhetsbrev 7 (våren 2010)
Nyhetsbrev 6 (hösten 2009)
Nyhetsbrev 5 (våren 2009)
Nyhetsbrev 4 (hösten 2008)
Nyhetsbrev 3 (våren 2008)
Nyhetsbrev 2 (hösten 2007)
Nyhetsbrev 1 (våren 2007)