Kalkvatten

Recept Kalkvatten

2 g kalciumhydroxid, Ca(OH)2
1 dm3 destillerat vatten

Lös upp kalciumhydroxiden i vattnet. Skaka ordentligt (om du har tillgång till en magnetomrörare så använd gärna den och blanda om lösningen ca 5 min.
All kalciumhydroxid kommer inte att lösa upp sig och överskottet måste därför filtreras bort. Partiklarna är små och täpper till porerna i filtrerpappret, så man måste byta filtrerpapper flera gånger.

En metod som fungerar förhållandevis bra är att man först filtrerar lösningen genom ett kaffefilter, som filtrerar bort en del av den olösta kalciumhydroxiden, men inte allt, dvs. lösningen är fortfarande lite grumlig. Men efter detta går det lättare att filtrera en andra gång, och nu genom ett filterpapper.

Förvara lösningen i en sluten flaska.

Ca(OH)2

Konduktivitetstestare

Bygg din egen konduktivitetstestare: Konduktivitetstestare

 

Lösningar till nickeltest

Recept och förklaring: Recept nickeltest
Lösning A:  1 % dimetylglyoxim i isopropanol, 50 ml lösning (0,5 g C4H8O2N2 löses i isopropanol till totalt 50 g  (63 ml))
Lösning B:  10 % ammoniak i vatten, 50 ml lösning  (20 ml NH3 i 50 ml H2O)

Ammoniak:

Dimetyglyoxim:

 

 

Reagensen till Biuret testet

Lösningar till Biuretprovet

Lösning A:   
1,5 g koppar(II)sulfat (pentahydrat; CuSO4H2O)
6 g KNa-tartrat (KNaC4H4O6 2 H2O, Rochelle salt)
Lös i 500 ml destillerat vatten

Lösning B:
30 g natriumhydroxid (NaOH)
2 g kaliumjodid (KI)
Lös i 500 ml destillerat vatten

Reagenslösning: Slå samman lösning A och B

CuSO4 5 H2O:          

NaOH:                          

Reagenslösningen:     

Rostindikatorn

Recept rostindikator

Lös 1 g NaCl och 0,2 g K3[Fe(CN)6] (kaliumferricyanid) i 100 ml kranvatten. Tillsätt 1 ml 1 % fenolftalein. Skaka lösningen ordentligt, så att även syre löser sig i lösningen.

Kaliumferricyanid: